Fakta: Flyktingar i Danmark

Danmark tog emot rekordmånga flyktingar under förra året. Omkring 20 000 människor flydde till landet.

Mer än två tredjedelar av befolkningen, 70 procent, tycker att invandringsfrågan är den viktigaste politiska frågan, enligt en undersökning som publicerades i Berlingske.

Danmarks regering har lagt fram det slutgiltiga lagförslaget om att skärpa reglerna för asylsökande som väntas röstas igenom på tisdag nästa vecka. De nya reglerna innebär att danska myndigheter får beslagta asylsökandes pengar och ägodelar om värdet överstiger 10 000 danska kronor. Vigselringar och föremål med affektionsvärde undantas. De innebär även att flyktingar med permanent uppehållstillstånd måste vänta minst tre år innan de kan ansöka om familjeåterförening, jämfört med dagens väntetid på ett år.

Förslaget har kritiserats av FN som anser att det bryter mot Europakonventionen, samt FN:s barn- och flyktingkonventioner. Danmarks utrikesminister Kristian Jensen, som har försvarat förslaget under en utfrågning i FN:s råd för mänskliga rättigheter, tycker att kritiken bygger på missförstånd.

– Den danska välfärdsstaten bygger på principen att staten ska ta hand om dem som inte kan försörja sig själva, inte dem som kan, säger Jensen.

Folketinget, med Dansk Folkeparti i spetsen, har även beslutat att regeringen har fram till mars på sig att presentera ett förslag på hur flyktingar kan flyttas till läger utanför städer och byar.