– Det är alarmerande att vi har en så pass hög koncentration av pesticider i Danmark. Jag fruktar att det här kommer att skada intelligensen hos den kommande generationen, säger Philippe Grandjean, professor i miljömedicin och forskningsledare vid Syddansk Universitet, till nättidningen Altinget, enligt den danska nyhetsbyrån Ritzau.

Forskarna har mätt koncentrationen av en grupp bekämpningsmedel som används i jordbruket hos 144 danska skolbarn och 145 mödrar. De flesta av de undersökta medlen är förbjudna i Danmark. Därför drar forskarna slutsatsen att merparten av de rester som återfinns i urinen kommer från frukt och grönsaker som importerats.

Helle Raun Andersen, lektor i miljömedicin och medförfattare till studien, säger till Altinget att danska myndigheter bör verka för en sänkning av EU:s gränsvärden för bekämpningsmedel i maten. Den danska myndigheten Miljøstyrelsen, som beställt studien, menar dock att gränsvärdena redan är strikta och att den nuvarande exponeringen inte är problematisk.