Kort efter presentationen av 2025-planen justerade regeringen ned tillväxtprognosen för i år från 1,1 procent till 0,9 procent. För nästa år räknar regeringen med en tillväxt på 1,5 procent mot tidigare 1,7.

– Det är inte en tillväxttakt som är i enlighet med regeringens ambitioner, säger finansminister Claus Hjort Frederiksen och hänvisar till en dyster global utveckling. Med 2025-planens mål uppfyllda beräknas en BNP-tillväxt på 1,8 procent.

Men regeringspartiet Venstres samarbetspartier Liberal Alliance (LA) och Dansk Folkeparti (DF) knotar.

DF kräver mer välfärd och är emot sänkt marginalskatt. Partiet har fått igenom sina krav om ännu stramare flyktingpolitik, utöver de 38 åtstramningar som regeringen tidigare infört, men partiledaren är inte nöjd.

– Jag vill understryka att det inte finns någon garanti för att det här kommer att resultera i en bred överenskommelse. Det kan bli nödvändigt att fråga folket i ett parlamentsval, säger Kristian Thulesen Dahl.

LA kräver sänkt marginalskatt och hotar att dra tillbaka sitt stöd, om så inte sker.