Så svarar försäkringsbolagen
Jessica Källman, pressansvarig If skadeförsäkring:
"I dag är det många färre för tidigt födda barn som får avslag på personförsäkringsansökningar jämfört med för några år sedan. Branschen har tagit till sig av kritiken och vårt bolag har förändrats sedan en ganska lång tid tillbaka.
Vi gör alltid individuella bedömningar och tittar på hur barnet mår. Om någon inte har kunnat teckna en försäkring direkt, följer vi utvecklingen och erbjuder alltid omprövning efter en viss tid.
Vi har full förståelse för att föräldrar som nekats försäkring känner stor frustration. Det är också känsligt att någon utomstående ska uttala sig om ens barn."
 
Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert Trygg-hansa:
"Vi gör alltid en individuell prövning utifrån barnets hälsa och de svar vi fått in från föräldrarna.
I vår bedömning tar vi hänsyn till alla omständigheter kring barnet, som till exempel födelsevikt, eventuella komplikationer vid förlossningen och hur barnet mår. Utifrån den samlade bilden gör vi sedan en bedömning.
Jag har stor förståelse för att man som förälder kan känna sig besviken och därför är det glädjande att vi i de allra flesta fall kan erbjuda en barnförsäkring."
 
Knis Karin Björklöf, pressansvarig Länsförsäkringar:
"Barnens hälsotillstånd kan vara svårbedömda när man är född för tidigt, så då behöver vi ytterligare observationstid för att se hur barnet tillväxer och utvecklas.
Många av dessa barn, som får ett avslag i tidig ålder, kan vi oftast försäkra när dessa kontroller har utförts.
Självklart har vi en förståelse för att man vill sitt barn det bästa och det bästa vore ju om vi kunde erbjuda försäkring till alla. Men har vi en förhöjd och/eller oklar framtida risk så skulle skadekostnaderna i försäkringen bli så höga att försäkringen skulle bli väldigt dyr för alla försäkringstagare."
Då kan försäkringsbolagen neka
För att försäkringsbolagen ska kunna avslå en ansökan om en personförsäkring ska det finnas särskilda skäl.
Till exempel ”om risken för att det ska bli en skada är för stor” eller ”om den som ska försäkras har en speciell sjukdom som försäkringsbolaget anser innebär en stor risk för framtida problem”.
Försäkringsbolagen måste ge dig en individuell motivering om du inte får någon försäkring eller om du erbjuds en begränsad försäkring. Ett beslut som kan överklagas i domstol.
Källa: Konsumentverket

I januari förra året föddes Dante. Det var en tidig födsel och han vägde bara 567 gram. Den första tiden var tuff: hjärnblödning, hjärtoperation och ögonoperation.

– Han hade en jobbig tid på sjukhuset, säger mamman Anna Rankvist Fridbjarnarson, 32.

Dante blev utskriven några månader efter födseln.

– Han återhämtade sig från allt. Han följde sin kurva tillväxtmässigt, han rörde sig som han skulle. Det enda menet var att han fått glasögon.

LÄS MER: My vägde 512 gram när hon föddes: Nekades försäkring 

Men när de ville teckna en barnförsäkring tog det stopp.

– Vi tänkte att det skulle gå eftersom det inte var några fel på honom. Vi fick avslag ändå, säger Anna.

Sedan 2006 har försäkringsbolagen en plikt att göra en individuell bedömning vid en ansökan. Något som de brister i, tycker Anna Rankvist Fridbjarnarson.

– De var så uppenbara, de försökte inte ens låtsas som att han hade fått någon individuell prövning. De hänvisade bara till födelsevikt och födelsevecka. Han kommer ju alltid vara född i vecka 24, hans födelsevikt kommer alltid vara 567 gram. Det är ingenting vi kan ändra på.

Samtidigt kan hon på sätt och vis förstå försäkringsbolagen.

– Våra barn har väl större risk för komplikationer senare och de vill ju inte betala ut pengar. Det är enkel logik, jag förstår det. Men det känns ändå som en smäll på käften. Ska han få betala för det här hela livet?

Dante nekades försäkring vid flera tillfällen, enligt Anna Rankvist Fridbjarnarson. Men till slut lyckades de hitta en lösning och Dante har i dag en försäkring.

– Om man går via facket kräver de ingen hälsoundersökning. Jag är lärare och med i lärarförsäkringar, vi lyckades på den vägen. Det hade aldrig gått om vi gick den vanliga vägen. Så gör många, det finns inget annat val.

LÄS MER: Hon kämpade för att få försäkra lilla Nore: Vi fick tvärnej 

Karl Rombo, ordförande Svenska prematurförbundet, anser att försäkringsbolagen har en del att jobba med.

– Försäkringsbolagen gör hårda bedömningar. Det är viktigt att de är medicinskt relevanta. Nu diskvalificerar man ju för väldigt mycket saker som i praktiken inte kommer spela någon roll.

Han menar att det måste vara tydligt för de som har sökt varför de inte fått någon försäkring, något som dels skulle göra det enklare att överklaga men också göra det tydligt att barnen har fått en korrekt bedömning så att föräldrarna kan känna sig trygga och lugna med beslutet.

– Jag tror att det har blivit bättre sedan 2006, men det är från en väldigt låg nivå.

LÄS MER: Utredning visar: Försäkringsbolagen bryter mot lagen