Det är forskare vid amerikanska Harvard school of public health som har studerat uppgifter om 32 000 män, som har fått svara på frågor om hur ofta de fått orgasm i olika stadier av sitt liv, skriver Dagens nyheter. 

I studien ansågs det att få utlösning ofta om man fick det 21 gånger på en månad, medan 4-7 utlösningar i månaden betraktades som sällan. 

Hur ofta männen fick orgasm jämfördes sedan med deras prostatabesvär. Och studien, som har publicerats av American urological association, konstaterar en mycket tydlig relation mellan cancer i prostatan och ett lägre antal orgasmer. Med andra ord: ju oftare männen hade fått utlösning desto mer sällan drabbades de av cancer i prostatan. 

Enligt forskarna bekräftar studien tidigare liknande resultat, men man går inte så långt som att slå fast ett definitivt samband, skriver DN. 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, enligt Vårdguiden. Varje år diagnosticeras 9 000 män i landet med sjukdomen och fler än var tionde man får diagnosen någon gång i sitt liv.