I och med lagändringen den 1 april som kan ge ensamstående kvinnor möjlighet till hjälp med assisterad befruktning är det en till grupp som behöver donerade spermier, vilket sätter press på fertilitetscentrum runt om i landet.

IVF-kliniken i Umeå bedriver spermie- och äggdonationsverksamhet. Kliniken är fortfarande den enda privata kliniken i Sverige som utför provrörsbefruktning med donerade spermier. Där har flera ensamstående ställt sig i kö, men får räkna med väntetid.

Nils-Gunnar Solensten, överläkare på IVF-kliniken Umeå.

Nils-Gunnar Solensten, överläkare på IVF-kliniken Umeå.

– Det är ganska stor efterfrågan från ensamstående så kön är mycket längre nu, ungefär ett år lång. Det beror på att vi har brist på donatorer så vi är angelägna om att fler känner till att det behövs, säger Nils-Gunnar Solensten, överläkare på IVF-kliniken.

Bristen, tror Nils-Gunnar Solensten, kan bero på att inte många känner till hur en donation går till eller vågar söka sig klinikerna. Samtidigt kan man inte godkänna alla donatorer. För att donera sperma finns vissa regler, som att man inte får bära på ärftliga sjukdomar och måste vara mellan 23 och 45 år gammal. Och i urvalsprocessen sållas vissa bort.

– Vi tar beslut utifrån vem som är lämplig att donera. Spermier ligger sedan i fryskarantän i sex månader så man hinner ta reda på om det finns en blodsmitta, förklarar Nils-Gunnar Solensten och lägger till att motivet är bland det viktigaste bakom donationen. Man ska inte göra det för egen vinning.

►LÄS MER: Så pratar du med ditt barn om hur de blivit till

När man ger spermier till en patient tar läkarna hänsyn till flera saker.

– Vi noterar karaktärsdrag och försöker matcha utseendet vad gäller kroppsbyggnad, ögonfärg, hårfärg, etnicitet och liknande. Men inte utbildning, arbete och sådana saker, säger Nils-Gunnar Solensten.

I Stockholmsregionen är det för tillfället inte brist på spermier. Men från och med 1 januari kommer även ensamstående kvinnor ha möjlighet till offentligt finansierad assisterad befruktning i regionen, vilket väntar öka trycket.

– Hur det ser ut efter nyår vet vi inte då spermiebehovet är då svårt att förutspå. Men vi jobbar intensivt för att hitta en lösning, säger Jan Olofsson, sektionschef på Reproduktionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset..

Han menar att problemet främst är en brist på personal med specialistkunskaper som kan hantera en ökad efterfråga av patienter och donatorer.

I Sverige har barnet rätt att veta identiteten på donatorn om det vill och bedöms vara mogen för det. På IVF-Umeå kan donatorn lämna en hälsning till barnet.

– Exempelvis kan donatorn få lämna ett personligt brev, och vi har information om donatorn som jobb, utbildning och sådant. Och det har skett att donator och barn fått kontakt, säger Nils-Gunnar Solensten och fortsätter:

– Vi har ju hållit på sedan 80-talet så det har skett att barn vill få veta vem donatorn är och fall som gått vidare och det har utfallit väl.

►LÄS MER: Jessica, 37, åker till Danmark för att bli mamma: För långa köer i Sverige

Fakta
Spermiedonation

Ersättning för spermirdonation ser olika ut runt om i landet, men ligger mellan 300 och 650 kronor per tillfälle. De flesta donatorer lämnar 10–15 spermaprov per donationsserie.

Enligt svensk lag har de barn som kommer till genom spermiedonation i Sverige rätt att vid mogen ålder få uppgifter om sitt genetiska ursprung. Donatorn är införstådd med detta. De eller den som blir förälder är helt anonym för donatorn och tvärt om.

Som förälder har man skyldighet att berätta för barnet om dess genetiska ursprung och uppmanas att på ett enkelt sätt berätta redan när barnet är litet.

IVF-kliniken i Umeå efterfrågar både fler som kan donera spermier och som kan tänka sig att donera ägg.