Fakta: Fästingar och fästingburna sjukdomar
  • Fästingens livscykel har tre livsstadier och den suger blod i alla tre stadierna: som larv, nymf och adult.
  • De tre vanligaste fästingburna sjukdomarna är borrelia, TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation) och anaplasma. Borrelia och anaplasma orsakas av bakterierna Borrelia respektive Anaplasma phagocytophilum medan TBE orsakas av virus.
  • Infektionssjukdomen borrelia drabbar omkring 10 000 personer i Sverige varje år. Den kan ge influensaliknande symptom.
  • Anaplasma är inte farlig för människor, men är däremot allvarlig för exempelvis lamm och jakthundar.

Källa: Naturvårdsverket 

Om forskningsprojektet:

Forskningsprojektet  ”Samband mellan fästingar, fästingburna sjukdomar och vilt” finansieras av Naturvårdsverket Viltvårdsfond.

Forskningsprojektets fältarbete bedrivs på Bogesundslandet nära Vaxholm samt i Bergslagen. Fyra års fältarbete har resulterat i över 10 000 prover: insamlade fästingar, blodprover från rådjur, sork och andra djur med mera.

I fyra år har datainsamlingen pågått och nu återstår två år av analys och bearbetning. Slutrapporten ska komma 2018.

Källa: Naturvårdsverket 

I Forskningsprojektet ”Samband mellan fästingar, fästingburna sjukdomar och vilt” som finansieras av Naturvårdsverket Viltvårdsfond, studerar man bland annat sambanden mellan fästingar-rådjur samt fästingar-gnagare.

Över 10 000 prover har tagits och än så länge har bara en tiondel av dem analyserats. Petter Kjellander, professor i viltekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), är  den som leder projektet och han ser ändå skillnader mellan de två områdena som fästingproverna kommer ifrån.

– Det var en lyckoträff att använda just rådjur. De har en oväntad och viktig roll vad gäller borreliaförekomsten, rådjuren verkar helt inkompetenta för borrelia, de kan helt enkelt inte föra borrelia vidare. Och inte bara det – de tycks dessutom tvätta ur borrelia ur fästingen, säger han i ett pressmeddelande.

Fästingar utvecklas i tre stadier. De är först en larv, sedan en nymf och därefter en vuxen fästing. För att utvecklas till de olika stadierna behöver den suga blod. Som larv är fästingen inte smittad av något utan den får, exempelvis borrelia, genom att den suger på ett djur som bär på smittan. Nästa gång fästingen,då som nymf, biter ett annat djur eller människa så sprider den smittan vidare.

Men om fästingen som nymf biter ett rådjur så ”tvättar” rådjuret ur borrelian enligt Petter Kjellander. När nymfen sedan utvecklas till vuxen fästing så har den inte längre smittan. Han tillägger att rådjuren tycks ha utvecklat något som gör att bakterierna inte delar sig och att ju längre en fästing sugit blod på rådjuret, desto färre bakterier har den.

Rådjuren har länge fått skulden för ökningen av fästingar men Petter Kjellander säger i pressmeddelandet att han anser att det är klimatförändringarna som är den främsta anledningen till att fästingar hittas längre norrut och längre in i landet.