Medlemsländerna i EUs definition av terrorism

Det finns tre kriterier för att uppnå EU och Sveriges definition av terroristbrott. Det är handlingar som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om de syftar till att:


1 . Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp
2. Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd
3. Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer, enligt Säkerhetspolisen och Svensk författningsförsamling.

Under torsdagskvällen körde en lastbil rakt in i en folksamling i Nice. Enligt franska inrikesdepartementet ska 84 personer ha dött och flera skadats. 

Det finns ingen direkt definition av begreppet terrorism utan istället definierar varje land det utifrån sina egna intressen. Medlemsländerna inom EU har dock kommit överens om en gemensam definition av terroristbrott som också införts i svensk lag. Enligt Magnus Ranstorp, terroristforskare vid Försvarshögskolan går det ännu inte att säga att dådet i Nice är en terrorattack eftersom man inte vet vem personen eller motivet är.

– Man måste först vänta och se om individen har ideologiska motiv och vem personen är, säger han.

Han tillägger dock att det går att säga att dådet har terroristiska inslag.

– Det är framförallt när man riktar sitt våld mot oskyldiga individer och försöker styra skräck. Man sprider fruktan och rädsla.

Även sett till hur och när attacken skedde tyder på att det kan röra sig om en terroristattack.

– Att det händer på nationaldagen, och sett till tidigare terrorattentat så ökar sannolikheten för att det kan röra sig om det. Men först måste vi veta individens identitet, bakgrund och motiv.

►LÄS MER:  Experterna: Då räknas det som terrorism