Fakta: Så ska du agera

Om ditt barn bits vid upprepade tillfällen bör du hålla ett extra öga på ditt barn.

Se till att vara mer närvarande för att kunna förhindra att bitandet sker igen.

Försök förklara för barnet att det absolut inte får bita andra barn, vuxna eller sig själv och att det gör ont.

Ett barn bits i många fall eftersom det inte kan uttrycka sig med ord. Därför ska man försöka hjälpa barnet att uttrycka sig på andra sätt.

Det är även viktigt att du håller dig lugn och förstår att det kan finnas många olika förklaringar bakom bitandet. Det kan bland annat bero på att barnet är glad, nyfiken, frustrerad, orolig eller avundsjuk på sitt syskon.

Källa: 1177 Vårdguiden, barnpsykologen Karin Nylén

Den tvååriga flickan blev biten elva gånger innan förskolepersonalen upptäckte vad som hade hänt och ingrep. Bitmärkena var så pass kraftiga att sjukhuspersonalen trodde att hon blivit hundbiten, skriver Helsingsborgs Dagblad.

Enligt barnpsykologen Karin Nylén är det inte ovanligt att småbarn bits.

– När ett barn har svårt att uttrycka sig med ord så kan det kommunicera sig på andra sätt genom att bitas, slåss eller knuffas, säger hon.

Ingen uppfostringsfråga

Att barn biter andra barn och vuxna sker på de allra flesta förskolor i landet, enligt Karin Nylén. Det är ett beteende som är vanligast i åldern ett till tre år.

– Det brukar uppträda under fas, men går snabbt över med stöd från föräldrarna. Men om det händer vid upprepade tillfällen behöver man jobba med det hemma och på förskolan, säger hon.

Håll koll på barnet

För att hantera situationen bör föräldrar och förskolepersonal se till att hålla ett extra öga på småbarnet.

– Det är viktigt att öka den vuxna närvaron. Man behöver kunna uppfatta vad det är som leder fram till stunden då barnet bits, och kunna hjälpa det att sätta ord eller visa hur det kan uttrycka sig på andra sätt.

De flesta förskolor har redan en handlingsplan för hur de ska hantera bitande barn, men inte alla.

– Det kommer att hända och då bör man ha tänkt till lite kring hur man ska hantera situationen.