Fenomenet kalorirestriktion, där födointaget minskas med omkring 30 procent, har visat sig ge längre livslängd för en rad organismer.

För att förstå de bakomliggande orsakerna har nederländska forskare studerat möss med progeri, en sjukdom som påskyndar åldrandet och som även kan drabba människor, rapporterar Vetenskapsradion.

Sjuka möss som fick 30 procent mindre föda än vanligt levde tre gånger så länge, jämfört med sjuka möss som fick äta så mycket de ville.

Det visade sig att mindre energi till cellerna resulterade i att arvsmassans reparationssystem gjorde färre fel, varpå åldrandet bromsades.

Förhoppningen nu är att denna kunskap ska resultera i läkemedel mot progeri.

Om denna effekt av svält även gäller människor vet inte forskarna, men mycket talar för det.

Enligt Helgi Schiöth, professor i farmakologi vid Uppsala universitet, blir vi alla friskare om vi inte äter oss proppmätta.

– Vi är utvecklade för att klara svält, vi är inte utvecklade för att klara det här höga energiintaget, säger han till Vetenskapsradion.