Fakta: Feta svenska män

Fetman har inte minskat i något land på tre decennier, enligt en studie som publicerades i Lancet i maj 2014.

De senaste 33 åren har antalet feta och överviktiga människor ökat med 28 procent bland vuxna och 33 procent bland barn, från 857 miljoner år 1980 till 2,1 miljarder 2013.

Bland svenska män är cirka 58 procent överviktiga eller feta. Bland kvinnor är motsvarande siffra 46 procent.

Fetman bland barn och unga ligger förhållandevis lågt i Sverige, cirka 4 procent, jämfört med flera andra västeuropeiska länder. Som övervikt räknas ett kroppsmasseindex (BMI) på 25 eller mer. För fetma går gränsen vid 30 eller mer.

Källa: Globen Burden of Disease Study 2013

Fetma och övervikt nästan fördubblar risken för tarmcancer, en av de vanligaste cancerformerna i Sverige.

Orsaken till sambandet har varit höljd i dunkel, men nu tror sig forskarna vara en förklaring på spåren. Boven i dramat tycks vara en viss typ av stamceller och en grupp stamcellsliknande celler som lever i tarmens ytskikt, epitel.

Den slutsatsen drar amerikanska forskare efter att ha matat möss med en extra fet kost i nio till tolv månader.

Förutom att mössen blev ovanligt tjocka fick den feta kosten cellerna i tarmens ytskikt att bete sig konstigt. De delade på sig och blev fler. Cellerna blev även mindre benägna till att "lyssna" på signaler från omgivande celler, samtidigt som vissa av dem levde betydligt längre än normalt. Cellerna blev med andra ord alltmer tumörlika.

"En fettrik diet förändrar inte bara biologin hos dessa stamceller, den förändrar även biologin hos andra celler, vilket sammantaget resulterar i en ökad tumörformation.", säger Omer Yilmaz, en av forskarna bakom studien som publiceras i tidskriften Nature, i en kommentar.