– Det finns säkert lika många anledningar som det finns folk som inte duschar.

Stefan Frisk, Stadsparksbadet i Borås.

Fakta: Hälsofaror med bassängbad

Smittöverföring med mycket folk på liten yta.

Fuktig hud har sämre motståndskraft än torr.

Sjukdomsalstrande organismer via kallsupar.

Andra ingångar: Hudsår, ögon och öron.

Även lungor kan utsättas via vattenångorna.

Kemiska föroreningar kan bildas i vattnet.

Källa: Folkhälsoinstitutet

– Det finns säkert lika många anledningar som det finns folk som inte duschar, säger Stefan Frisk, föreståndare på Stadsparksbadet i Borås, om duschkampanjen som växt till sig via en badmästargrupp på Facebook.

– Någon började efter sommaren, sedan har det spridit sig mellan baden och nu är det många som hakat på och kör samtidigt, säger han.

Äckelfaktorn är välkänd. Att kväve i svett, saliv och urin tillsammans med klor bildar kloraminer, som in sin tur kan ge luftvägsproblem, har på senare år uppmärksammats i omgångar.

Duschkampanjen i bland annat Borås, som uppmärksammats av Borås Tidning, har dock ett mildare anslag där personalen bär t-tröjor med texten "Jag duschar före bad, gör du?"

– Det är inte meningen att vi ska jaga folk utan mer belysa, en påminnelse helt enkelt. Alla vet ju att man ska duscha innan man badar, säger Stefan Frisk, som gärna ser ökad renlighet och därmed sänkta klorhalter.

– Egentligen vill man inte ha klor över huvud taget. Om det gick att köra rent dricksvatten skulle det vara drömmen, men det går ju inte, säger han.