Nackdelar

Största nackdelen med att köpa mat på nätet:
 Man vill se maten innan man köper den: 60 %.
 Kostnaden för frakt: 29 %.
 Varorna är dyrare än
i butik: 25 %.
 Det finns inte leverans på hemorten: 20 %.
    Undersökningen gjordes i mars 2011. Källa: Svensk handel

Vi vill se maten innan vi köper den. Det är den främsta anledningen till att det fortfarande är få som handlar livsmedel på nätet, visar en undersökning från Svensk Handel.
– Matinköp på nätet är ett relativt nytt fenomen och det tar tid för konsumenterna att vänja sig, säger Linda Hedström, e-handelsansvarig på Svensk Handel.

Även kostnaden för frakt avskräcker kunderna, enligt undersökningen. Försäljningen av mat på internet svarar för endast 0,5 procent av den totala omsättningen i dagligvaruhandeln, trots att antalet kunder som någon gång köpt mat på nätet ökat från åtta till tolv procent det senaste året.

Den mat som är mest populär på nätet är frukt, grönsaker och torrvaror. I dagsläget finns även ett 40-tal aktörer som säljer färdiga middagslösningar via internet.
– Ökningen är från ett litet tal till ett annat litet. Det är som om jag skulle hoppa höjdhopp och höja mig med en halvmeter samtidigt som Stefan Holm bara ökar några centimeter. Han skulle ändå hoppa högre, säger Linda Hedström.

Den mat som är mest populär på nätet är frukt, grönsaker och torrvaror. I dagsläget finns även ett 40-tal aktörer som säljer färdiga middagslösningar via internet.