Händelsen inträffade mitt på dagen på ett gruppboende i Kalmar i maj i år. När personalen upptäckte rullatormannen på taket klättrade de ut genom en annan boendes fönster. De hann ifatt mannen och lyckades hejda honom – bara några steg ifrån takkanten.

►LÄS MER: 80-årig man med rollator omkullknuffad i bankomatkö

Uppgifterna framkommer i en lex Sarah-anmälan som har inkommit till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Enligt anmälan hade ett fall från taket, ett par våningar upp, kunnat innebära ”mycket allvarliga konsekvenser för omsorgstagaren”.

Gruppboendet har nu vidtagit en rad åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. Exempelvis ska de se till så att alla fönster på avdelningen är låsta och ordna förhöjda balkongräcken.

IVO ska nu utreda händelsen.

LÄS MER: Grep rånare – genom att bevaka stans alla damer med rullator