Omkring 500 personer demonstrerade i går nära riksdagshuset på Mynttorget i Stockholm i protest mot den nya asyllagen. Utifrån intresset på Facebook kommer ännu fler att delta i dagens demonstration, uppger Rasha Daoud som samordnar demonstrationen.

Bland demonstranterna finns många som saknar uppehållstillstånd, men också flera svenskar.

Den nya asyllagen, som trädde i kraft den 20 juli, innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd införs och att anhöriginvandringen skärps.