Christer Pettersson var "Bombmannen" Lars Tingströms torped, enligt uppgifter till Dahlsten som han bedömer som trovärdiga. Tingström förde sitt Palmehat vidare till Pettersson.

Pettersson ska bland annat ha besökt statsrådsberedningens lokaler några år före mordet för att förhöra sig om Palmes vanor, enligt andra uppgifter till Dahlsten.

Mordet är enligt Dahlstens uppfattning uppklarat, om än inte juridiskt. Även Lisbet Palmes starka utpekande talar för det, skriver han. Dahlsten tycker att det – 30 år efter mordet – är dags att Sverige tar till sig att dådet var inhemskt, och att gärningen var "en yttersta konsekvens av det inhemskt producerade hat" som Pettersson "och hans uppdragsgivare kommit att ta sig till".

Mordet bör lära oss att inte låta det offentliga samtalet spåra ur, respektera andras rätt till åsikter och aldrig förfalla till ett språkbruk som föder hat, anser Dahlsten.

"Trots sin starka empati blev Olof Palme utsatt för en av de värsta hatkampanjerna en svensk medborgare utsatts för och det var ytterst det hatet som dödade honom. Det är den obekväma sanningen", skriver han.