Diamanter verkar kunna bildas på ett "enklare" sätt än tidigare känt och är kanske inte så sällsynta som man trott, visar forskning gjord vid John Hopkins University i USA.

Genom att använda sig av kemiska modeller såg forskarna att det finns en möjlighet att diamanter kan bildas när ph-värdet hos vatten sjunker på naturlig väg medan det flyttar från en typ av berg till en annan.

Men den som börjar fantisera om reapriser hos juvelerarna och händer fulla med "bling-bling" gör nog bäst i att lugna ner sig lite, meddelar forskarna. De diamanter som man forskar om är mycket svåra, om inte omöjliga, att få tag på och dessutom oftast så små att de inte syns med blotta ögat.

Resultaten publiceras i tidskriften Nature Communications.