Elsäkerhetsverket har beslutat att en diskolampa, som sålts av SIMX Trading Group, ska återkallas från konsumenter. Det finns nämligen en risk att lampan kan ge elchocker.

Kåpan på lampan kan plockas av för hand, utan verktyg, vilket betyder att man kan komma åt spänningsförande delar. Dessutom är isolationsavståndet inne i lampan inte tillräckligt, vilket gör att det finns risk för överhettning och brand, och korrekt märkning saknas.

Den som köpt den här lampan bör lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den, skriver Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.