Fakta: Lag och konvention

Enligt polisdatalagen får uppgifter om en person inte behandlas enbart utifrån vad som är känt om exempelvis personens etniska ursprung, politiska åsikter eller religion.

En särbehandling utifrån exempelvis etnicitet får enligt Europakonventionen bara ske om det är "lämpligt, nödvändigt och proportionerligt av hänsyn till ett legitimt intresse", skriver Stockholms tingsrätt i sin dom.

I rättsfall måste en enskild bedömning göras av "omständigheterna i målet, den påstådda diskrimineringens art och den rättighet i konventionen som står på spel".

Källa: Stockholms tingsrätt

Agneta Bromberg tycker att domen tydligt visar att man inte ska ägna sig åt etnisk diskriminering. Visserligen vet man inte ännu om domen kommer att överklagas och vad utfallet i sådant fall blir i högre instans, men Bromberg hoppas ändå att själva budskapet består.

Nuvarande justitieminister Morgan Johansson (S) var ordförande i justitieutskottet när registret avslöjades av DN i september 2013 och uttryckte sig redan då kritiskt mot registreringen. När nu rätten slagit fast att elva av de registrerade som drivit saken vidare utsatts för etnisk diskriminering och har rätt till skadestånd säger Johansson att det visar att "systemet fungerar som det ska".

– Sedan vet jag att man vidtagit åtgärder för att detta inte ska bli gjort igen, säger han till TT.

Rikspolischef Dan Eliasson vill inte kommentera domen innan den vunnit laga kraft men medger, liksom tidigare, att polisen brustit.

"Det har jag bett Sveriges romer om ursäkt för", skriver Eliasson i ett uttalande.

Han skriver också att identifierade brister åtgärdats och att man fortlöpande jobbar för att hanteringen av känsliga personuppgifter ska gå rätt till.