Fakta: DO ska betala 410 000 kronor

När en muslimsk kvinna skulle genomgå en läkarundersökning på ett vårdföretag i Skåne ville hon inte ta den manlige läkaren i hand på grund av sin religion. Enligt kvinnan och hennes man var detta sedan skälet till att läkaren inte genomförde undersökningen.

Läkaren har hävdat att han inte ville genomföra en undersökning på kvinnan eftersom han inte kunde garantera patientsäkerheten. När han ville förklara för paret, via en tolk, att han alltid hälsar på sina patienter i hand upplevde han att stämningen i undersökningsrummet blev hotfull.

Läkaren remitterade i stället patienten till en kvinnlig läkare.

Diskrimineringsombudsmannen ska nu betala vårdföretagets rättegångskostnader, som totalt uppgår till cirka 410 000 kronor.

Hovrätten ändrar Hässleholms tingsrätts dom. Den lägre instansen dömde ett vårdföretag i Skåne för diskriminering och att betala ett skadestånd på 75 000 kronor till kvinnan.

– Det är i princip samma bevisning och två olika domstolar kommer fram till olika bedömningar, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO, till TT.

Har en bevislättnad

En bevisregel ger den som påstår diskriminering en viss bevislättnad – personen ska påvisa omständigheter som gör det antagligt att diskriminering har förekommit. Därefter går bevisbördan över till motparten, som ska visa att en diskriminering inte har skett.

– Det är svårt med diskrimineringsmål för just den här bevisregeln tillämpas lite olika av domstolar, säger Rosenmüller Nordlander.

I tingsrätten höll bevisningen för att påvisa omständigheter för diskriminering, men hovrätten anser att DO inte har kunnat bevisa att den uteblivna undersökningen berodde på att kvinnan inte hälsade på läkaren i hand.

TT: Finns det inte tillräckligt med diskrimineringsmål som ger landets domstolar en vägledning?

– Det finns ju en del vägledning men målet visar att domstolarna har tillämpat bevisregeln olika, säger Rosenmüller Nordlander.

Oklart om domen överklagas

Enligt rätten har kvinnan och hennes man lämnat oförenliga uppgifter kring vad som sades i undersökningsrummet. Vid tillfället var även en tolk med i undersökningsrummet, men tolken har lämnat vissa motstridiga uppgifter, skriver rätten i sin dom.

DO har ännu inte fattat beslut om domen från hovrätten över Skåne och Blekinge ska överklagas.