Dödssiffran befaras stiga kraftigt. På onsdagskvällen hade 154 personer räddats, men runt 400 passagerare på det förlista fartyget saknades fortfarande.

Ombord på båten fanns medborgare från Egypten, Sudan, Eritrea och Somalia, enligt lokala myndigheter.

– Tidiga uppgifter tyder på att fartyget sjönk eftersom det antalet personer ombord översteg gränsen för vad det klarar, säger en säkerhetstjänsteman.

Fartyget sjönk vid Egyptens kust öster om Alexandria. En egyptisk myndighetsföreträdare kallar det stora antalet passagerare på båten för "den hittills största illegala migrantoperationen" i området.

Antalet personer som har försökt nå Europa sjövägen från den afrikanska kusten har ökat under sommarmånaderna. I huvudsak från Libyen, men också från Egypten. Runt 206 400 personer har korsat Medelhavet hittills i år, enligt International Organization for Migration (IOM).

Under samma period har fler än 2 800 personer dött under den riskfyllda resan, jämfört med 1 838 under motsvarande period förra året.