Fakta: Så många cyklister dör årligen

Antal dödsolyckor med cyklister per år:

År Rådata* Officiella siffror

2015 17 -

2014 40 33

2013 21 15

2012 41 28

2011 27 21

Sjukdomsfall och misstänkta självmord har inte räknats bort från rådatan.

Källa: Cykelfrämjandet och Transportstyrelsen

Fakta: Sopsaltning

Sopsaltning innebär att man sopar bort snön och saltar istället för att använda sand eller grus.

Källa: Statens väg- och transportforskningsinstitut

Förra året dog 17 cyklister i trafiken mot 40 under 2014, visar preliminära siffror ur Transportstyrelsens olycksdatabas som Cykelfrämjandet tagit fram.

Siffrorna skiljer sig något från Transportstyrelsens officiella statistik – där bland annat sjukdomsfall och misstänkta självmord räknats bort – men trenden pekar ändå tydligt nedåt. Cykelfrämjandet gläds åt utvecklingen, som kan bero på att fler cyklister är ute i stadstrafiken.

– Ju fler som cyklar ju bättre blir samspelet. Det kan också bero på att kommunerna blivit bättre på skottning, sandning och sopsaltning och att det lagts mer resurser på cykelvägar och cykelbanor, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Men fler satsningar behövs för att få ned olyckstalen, menar Cykelfrämjandet. Bland annat vill man se åtgärder mot högersvängsolyckor, som kan uppstå i korsningar när en lastbil svänger utan att föraren ser cyklisten bredvid sig.

– Det är en typ av olyckor som faktiskt går att bygga bort, säger Lars Strömgren.

Mer resurser måste läggas på cyklisterna när vägar planeras, menar han.

– Nu byggs cykelvägar där det blir lite plats över i stället för att lägga dem där de behövs, säger Lars Strömgren.