Fakta: Kloning

Kloning innebär att man skapar en genetisk kopia av ett vuxet djur. Ett ägg från en hona töms först på sin arvsmassa, dna, varpå man för in arvsmassan från den individ man vill klona. Arvsmassan kan tas från vilken cell som helst i kroppen. Ägget med sitt nya innehåll förs sedan åter in i livmodern på honan. Lyckas det hela fungerar resten som ett normalt havandeskap

Forskarna befarade därför att klonade djur skulle vara sjukliga och dö i förtid. Klonande möss har också en tendens att insjukna i bland annat diabetes och dö unga. Men Dollys genetiskt identiska syskon, alla födda 2007 – Debbie, Denise, Dianna and Daisy – har nu uppnått en ålder som motsvarar 60–70 år, ifall de vore människor.

– Resultaten visar att de här djuren på det stor hela är förvånansvärt friska, säger Kevin Sinclair, universitet i Nottingham, som redovisar de nya rönen i tidskriften Nature Communications.

Trots att kloningstekniken utvecklats på senare år anses den fortfarande ineffektiv och dyr, eftersom få av de klonade embryona klarar sig. Men de som överlever har hälsan och tycks åldras på ett normalt sätt, enligt forskarna bakom den nya studien.

Djurkloning används inom jordbruket, framför allt för att ta fram avelsdjur. Men trots att förväntningarna inledningsvis var stora, har tekniken ännu inte kommit till användning inom medicinen vid behandlingen av människor.