En domare och en åklagare har dömts till dagsböter för tjänstefel, sedan en man felaktigt suttit häktad.

En blodprovsanalys visade att mannen, som misstänktes för grovt rattfylleri, högst gjort sig skyldig till rattfylleri av normalgraden – ett brott som i sammanhanget saknade grund för häktning. Både domare och åklagare missade dock analysbeskedet och den misstänkte rattfylleristen fick sitta kvar i häktet nio dagar för länge.

Orsaken till häktningen var att mannen ansågs kunna fly undan rättegången, men för att en person ska kunna häktas på grund av flyktfara krävs att brottet kan ge fängelse i ett år eller mer.