Fakta: Frøhvelvet

Frövalvet invigdes 2008, vid foten av Platåberget på Svalbard. Det drivs av norska staten.

Norge erbjuder gratis förvaring av fröer från hela världen, och har hittills fått in ungefär 900 000 olika frön.

120 meter in i berget lagras fröproverna i minus 18 grader.

Källa: Statsbygg.no, TT:s arkiv

Åtta år efter invigningen har Frøhvelvet, som är det norska namnet på banken, ungefär 900 000 djupfrysta fröer från hela världen. De ska utgöra en sista reserv för mänskligheten vid olika typer av katastrofer.

Men klimatkatastrofen kommer redan krypande, varför valvet i höst måste byggas om och förstärkas, skriver den statliga egendomsförvaltaren Statsbygg.

Man måste "säkerställa att vatten från snösmältning utifrån inte tränger in, förenkla underhållet och ta bort onödiga värmekällor", heter det.

Bland annat ska det byggas en underjordisk barriär på fjällsidan ovanför valvet.

Frøhvelvet har redan elektrisk kylning som ska hålla temperaturen stabilt på minus 18 grader Celsius. Men valvet placerades på Svalbard för att permafrosten skulle garantera att fröerna förblir djupfrysta även om alla konstgjorda kylsystem slås ut.

Med allt mänskligt eldande med fossila bränslen, och stigande medeltemperaturer jorden över, vågar man inte lita på det längre.

"Sammantaget ska åtgärderna göra anläggningen bättre rustad mot framtida klimatförändringar", skriver Statsbygg.