Fakta: Hälsopåståenden

Hälsopåståenden på livsmedel är alla påståenden som uttrycker att livsmedlet har en positiv effekt på hälsan. Livsmedel med hälsopåståenden ska kunna ätas som en del av en vanlig kost.

Användningen av hälsopåståenden regleras i EU:s förordning (EG) nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden. Även allmänna, ospecifika påståenden räknas som hälsopåståenden och regleras av förordningen. Det kan till exempel gälla ett namn eller varumärke som antyder en hälsofördel eller andra allmänt hållna påståenden om hälsa.

Källa: Livsmedelsverket

Tidigare har Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm förbjudit den aktuella marknadsföringen för produktgruppen Arla Wellness. Det beslutet överklagade Arla Foods till förvaltningsrätten som nu har fastställt nämndens beslut.

Utifrån en EU-förordning konstaterar förvaltningsrätten att Arla Foods brukat ett otillåtet hälsopåstående. Att marknadsföra en produktgrupp som hälsosam (wellness) med "aktiva bakterier" antyder felaktigt ett samband mellan intag av produkterna och hälsa, resonerar domstolen.

Annika Strömberg, hälsokommunikatör på Arla Foods, påpekar att produkterna innehållit andra hälsosamma ingredienser som kalcium och vitamin D.

– Förvaltningsrätten har bara tittat på aktiva bakterier i kombination med varumärket Wellness och inte tagit hänsyn till hela produkten.

Arla Foods säljer inte längre produkter under varumärket Wellness. Däremot marknadsförs så kallad balansyoghurt med "aktiva bakterier".

TT: Tänker ni fortsätta att använda "aktiva bakterier" för någon produkt?

– Vi har inte helt tagit ställning till det än. Det får vi ta beslut om nu när den här domen har kommit, svarar Annika Strömberg.