Fakta: Vart 20:e barn

En graviditet pågår oftast mellan 37 och 42 veckor. För tidigt födda, prematura, kallas barn som föds före den 37:e veckan. Det handlar i Sverige om cirka vart 20:e barn, det vill säga omkring fem procent.

Prematura har ofta lägre födelsevikt och kan bland annat ha andningsproblem eftersom lungorna inte är färdigutvecklade. Forskning har även visat samband mellan att födas för tidigt och att dö ung, i första hand på grund av medfödda missbildningar eller sjukdomar.

Källor: Vårdguiden och Nationalencyklopedin med flera

Varje år föds närmare 6 500 barn mer än tre veckor för tidigt. Många hamnar på en neonatalavdelning där bröstmjölken blir en viktig del för att barnen ska växa och må bra.

– Barnen får näringsdropp, men den bästa näringen finns i bröstmjölk. Men framför allt minskar bröstmjölk risken för nekrotiserande enterokolit, en livshotande tarmkomplikation som de här barnen kan drabbas av, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, amningskonsult tillika barnläkare verksam vid Karolinska institutet.

Mjölkersättning är inget alternativ för de allra minsta barnen, eftersom den är för svårsmält.

– Därför är vi i många fall helt beroende av donerad bröstmjölk, men i dagsläget har vi alldeles för få donatorer, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy.

"Superviktig"

Därför vill hon och Svenska prematurförbundet, som kämpar för bättre villkor på landets neonatalavdelningar, nu uppmärksamma allmänheten om behovet.

– Vi vill att fler kvinnor som har överskott av bröstmjölk donerar överskottet till våra mjölkbanker som finns i de flesta landsting i Sverige. För oss är den här mjölken lika viktig som bloddonationer, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy.

Exempelvis har Växjö lasarett ont om bröstmjölk just nu.

– Vi har gått ut både på Facebook och i Smålandsposten för att få mer. Den här mjölken är verkligen superviktig. Det går inte med något annat, säger Jana Tiderman, barnsköterska på Växjö lasarett.

Dubbelt behov

Rent praktiskt går donationen till så att kvinnan kontaktar mjölkbanken i sitt landsting. Hon måste vara fisk och får inta ha genomgått någon blodtransfusion eller transplantation de senaste tolv månaderna. Kvinnan får låna hem en bröstpump samt flaskor. Mjölken fryses, pastöriseras och analyseras sedan avseende protein- och fetthalt.

– Hur många donatorer vi har just nu vet jag inte, men år 2014 hade vi 907 stycken som tillsammans donerade 6 831 liter mjölk. Jag skulle tippa att behovet är det dubbla, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy.