Fakta: Nicolás Maduro och krisen

Nicolás Maduro blev Venezuelas president sedan Hugo Chávez avlidit i cancer i mars 2013. Maduro saknar Chávez karisma men rider gärna på dennes färgstarka retorik. Maduro upprepar ofta företrädarens kraftfulla slagord och fortsätter Chávez angrepp mot USA.

Enligt landets officiella statistik föll BNP med 5,7 procent i fjol medan inflationstakten var 180 procent.

I valet i fjol hävdade oppositionen att den fått "supermajoritet". Men Maduro gick till landets högsta domstol och fick rätt om att flera av oppositionens ledamöter fuskat sig till sina mandat. Oppositionen hävdar att presidenten kontrollerar domstolen.

I januari införde Maduro ett "ekonomiskt undantagstillstånd". I helgen var det dags för ett fullskalligt undantagstillstånd.

I ett försök att tackla den allt mer desperata situationen i landet med varubrist, energikris och en ekonomi i fritt fall tar regeringen till drastiska åtgärder.

Bland annat får den venezolanska armén befogenheter att, med stöd av särskilda lokala kommittéer, distribuera och sälja basala matvaror. Samtidigt får man i uppgift att hjälpa polisen att stävja social oro.

Det framgår av detaljerna i det dekret om undantagstillstånd som publicerades i regeringens officiella nyhetsbulletin på måndagen.

Kontrollera företag

Regeringen ska också kunna ingripa mot företag som man uppfattar inte gör tillräckligt för att leverera varor eller som ägnar sig åt "snedvridande ekonomiskt beteende". Vidare får myndigheterna rätt att korta arbetsveckan i privat sektor, på samma sätt som man gjort för offentliganställda, som en av flera åtgärder för att spara el.

Många av skrivelserna rör metoder som regeringen använt sig av tidigare – det nya är att man nu får mer svepande befogenheter, enligt Fredrik Uggla, professor i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet.

– Det är så pass brett så att det går att använda till lite vad som helst. Och den instans som i sista hand avgör tolkningen (av dekretet) är Högsta domstolen, känd för sin lojalitet mot Maduros regering, säger han till TT.

Undantagstillståndet, som utlystes i fredags, gäller i två månader – och kan sedan förlängas 60 dygn i taget.

Oppositionen planerar landsomfattande protestmarscher på onsdagen. För två veckor sedan lämnade man in nästan två miljoner namnunderskrifter, mer än tillräckligt för att inleda en process för att få till stånd en folkomröstning om att avsätta presidenten.

"Ingen omröstning"

Men Venezuelas vicepresident, Aristóbulo Istúriz, avfärdar initiativet.

– Maduro kommer inte att bli avsatt av en folkomröstning eftersom det inte kommer att bli någon, säger han, enligt BBC.

Venezuela oljeberoende ekonomi har drabbats hårt av det låga oljepriset. Den senaste tiden har krisen eskalerat med stigande inflation, tomma butikshyllor, och brist på mediciner och el. Samtidigt har landet drabbats av en svår torka.

Oppositionen, som kontrollerar parlamentet efter en klar seger i parlamentsvalet i december, anklagar regeringen för misskötsel av landet. Regeringen skyller i sin tur på sabotage från oppositionen och landets näringslivselit.