– En sådan här samling ska inte visas på ett privat sätt eller genom privata initiativ utan av ett museum eller en institution.

Ulf Danielson om sin samling med många av Alfred Nobels personliga föremål, inte minst hans berömda droska.

Fakta: Alfred Nobel

Född: 21 oktober 1833.

Död: 10 december 1896.

Uppfinnare, kemist, donator.

1842 flyttade familjen till S:t Petersburg, där fadern slagit sig ner. Alfred Nobel lärde sig tala ryska flytande men fick också lektioner i engelska, tyska och franska.

1859 lämnade familjen Ryssland och flyttade hem och Alfred Nobel arbetade i faderns industri till 1863. Han experimenterade med att göra nitroglycerin lättare kontrollerbart genom att blanda det med svartkrut och tända blandningen med stubintråd.

1863 och framåt arbetade han vidare på den nya sprängtekniken tillsammans med fadern och en yngre broder. Han fick patent och konstruerade tändhatten.

1964 inträffade en explosion i laboratoriet och fem personer omkom, bland dem brodern Emil.

1865 flyttade Nobel till Hamburg, där en fabrik anlades. Det fanns fortfarande stora risker med sprängmedlet och Nobel arbetade för att göra det säkrare. Han kom på att låta nitroglycerinet sugas upp av kiselgur och därefter forma den degiga massan till stavar. Degen detonerade inte förrän den antändes med hjälp av tändhatt. Den nya produkten kallade Nobel för dynamit.

1873 köpte Nobel ett hus i Paris där han inrättade ett laboratorium.

1890 flyttade han till San Remo i Italien.

1893 köpte han Bofors kanonverkstad och inrättade en bostad på Björkborns herrgård.

1896 avled han, ensam med sin betjänt, i San Remo-villan.

Källa: NE

Fakta: Nobelprisen

Enligt testamentet skulle Alfred Nobels förmögenhet användas till prisbelöningar inom vetenskap, litteratur och fredsarbete och utdelas på dennes dödsdag, 10 december.

Förmögenheten bildade en fond vars avkastning skulle gå till pris åt dem "som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta". Enligt testamentet skulle alla nationaliteter kunna komma i fråga och just den internationella prägeln samt penningsummans storlek gav prisen högt anseende från början.

Efter omkostnader uppgick summan till 31 miljoner kronor och de fem första nobelprisen utdelades 10 december 1901. Då var summan för varje pris 150 000 kronor. År 2013 hade donationen vuxit till 2,9 miljarder kronor i placeringskapital.

Penningförvaltningen sköts av Nobelstiftelsen.

Källa: NE

Fakta: Alfred Nobels droska

Tillverkad vid Nobels mekaniska verkstad i St Petersburg.

Droskan är svart och på vagnkorgens sidor finns Alfred Nobels initialer AN målade i blått.

Hjulen är gummiklädda och stålekrade och ekipaget helt ljudlöst.

Det var förmodligen världens första fordon med elektrisk belysning och då med Thomas Alva Edisons glödlampor, vilka sannolikt monterades 1882 på vagnens framskärmar.

Droskan har visats två gånger, första gången 2013 för Nobelpristagare vid en särskild visning på Karolinska institutets Aula Medica samt i fjol på Nordiska museet under mässan Grand Antiques.

– Droskan hade varit försvunnen i över 100 år och jag kom över den av en tillfällighet för 20 år sedan. Sedan började jag läsa allt om Alfred Nobel och hans liv och blev väldigt fascinerad av honom som person, säger Ulf Danielson till TT.

Genom åren har Danielsson samlat på sig en imponerande kollektion av 100-tals Nobelföremål såsom flera medaljer, ett kassaskåp, möbler, dynamitstavar, tändare, medaljgravören Erik Lindbergs gravyrkula och så den svarta droska som kallats såväl magnifik som magisk.

Ovärderlig samling

Den tillverkades i familjen Nobels mekaniska verkstad i S:t Petersburg och blev unik inte minst av det faktum att den 1882 utrustades med elektrisk belysning. Det blev den först i världen med, liksom att ha gummiklädda, stålekrade hjul.

Lamporna kan lysa än i dag, där droskan står uppställd i Ulf Danielsons ovärderliga samling, och än i dag är gummit runt hjulen mjukt.

– Vagnen var ljudlös och endast klappret av hovar hördes när han kom farande i nattmörkret. Förmodligen var droskan det snabbaste ekipaget världen hade skådat, säger han.

Alfred Nobel bodde förutom i Sverige och Ryssland även i Tyskland, Frankrike och Italien. Han avled i San Remo men ansågs fransk av franska myndigheter eftersom han bott så länge där, och man var inte minst angelägen om en gigantisk arvsskatt.

Men två år före sin död köpte Alfred Nobel Björkborns herrgård utanför Karlskoga och dit hade han flyttat sina ekipage. Det blev avgörande för var han var bosatt. På så sätt fick droskan betydelse för var de rättsliga förhandlingarna om testamentet kom att äga rum, i Karlskoga tingsrätt.

– Testamentet godkändes mycket riktigt och Nobelprisen var räddade.

Ytterst få kända

Ytterst få kända föremål finns bevarade från personen Alfred Nobel och varje föremål i Ulf Danielsons samling har sin egen historia.

– Jag har känt ett visst ansvar att ta vara på vad som finns och visa på Alfred Nobels personliga föremål, industriella verksamhet och hans gärning och inte minst hans humanistiska syn på mänskligheten.

Ulf Danielson har aldrig haft några ambitioner att visa sin samling för en allmänhet.

– En sådan här samling ska inte visas på ett privat sätt eller genom privata initiativ, utan av ett museum eller en institution, säger han.