Fakta: Omstridd kirurg

Kirurgen Paolo Macchiarini gjorde sig ett namn, bland annat via publiceringar i den vetenskapliga tidskriften Lancet, efter att ha transplanterat konstgjorda luftstrupar. Tre av operationerna gjordes vid Karolinska universitetssjukhuset.

Men flera patienter dog och snart uppstod misstankar om forskningsfusk. Det visade sig också att Paolo Macchiarini inte hade sökt om etiskt tillstånd.

Den oberoende utredning som först tillsattes bekräftade misstankarna, men KI:s rektor Anders Hamsten valde att bortse från utredarens slutsats och friade i fjol kirurgen från fuskmisstankarna. Det faktum att etiska tillstånd saknades förklarades med att operationerna var att betrakta som sjukvård, inte forskning, trots att dessa publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

En brottsutredning pågår också mot kirurgen, som misstänks för grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

Paolo Macchiarini, gästforskare vid Karolinska institutet (KI), blev för några år sedan känd och hyllad för sina transplantationer av konstgjorda luftstrupar, bland annat efter operationer i Sverige. Hans metoder, inte minst vid liknande operationer i Ryssland, har dock blivit starkt ifrågasatta, med misstankar om forskningsfusk och brottsutredningar som följd.

KI:s internutredning om den senaste tidens avslöjanden är i princip klar. Anders Hamsten, rektor på KI, vill inte föregå sitt beslut om Macchiarini, men är självkritisk kring KI:s roll i det hela.

– Det finns flera områden där det är uppenbart att KI har kommit till korta, våra kontrollsystem har inte varit tillräckligt effektiva, säger han till TT.

Åtta patienter

Misstankarna mot Macchiarini, som uppmärksammats bland annat genom en artikel i den amerikanska tidningen Vanity Fair och en dokumentärserie i SVT, är dock en komplicerad fråga, framhåller rektorn.

– Utöver misstanken om oredlighet i forskning handlar det exempelvis om sjukvårdsetik och om gränssnittet mellan grundvetenskaplig forskning och tidig experimentell behandlig på svårt sjuka patienter, säger han.

– Och, allra viktigast, om att åtta patienter har behandlats med en ny typ av teknik, där endast två ännu är i livet.

Sitter kvar

Även Anders Hamsten själv har fått en del kritik. Han välkomnar därför den oberoende granskning som KI:s styrelse, det så kallade konsortiet, väntas besluta om vid ett extrainsatt möte på torsdag.

I väntan på utredningens resultat finns ingen anledning för Hamsten att kliva åt sidan, anser konsortiets ordförande Lars Leijonborg.

– Nej, min uppfattning är att det inte är nödvändigt. Han har fram till detta uppfattats som en mycket kompetent rektor, säger Leijonborg till TT.

– Samtidigt är det viktigt att säga att han inte kommer att ha någon beröring med utredningen, han är ju en av dem som kommer att utredas. När utredningen sedan finns framme får vi ta ställning till framtiden.