Fakta: EU och Polen

Sedan nationalistkonservativa Lag och rättvisa (PIS) vunnit såväl president- som parlamentsval i Polen i fjol har den nya regeringen gjort en kraftig omsvängning av landets politik. Framför allt har åtgärder som minskar författningsdomstolens makt och snabba utbyten av cheferna inom den statliga radion och televisionen lett till omfattande kritik från oppositionen, men också flera andra EU-länder.

Lag och rättvisa domineras av Jaroslaw Kaczynski, partiledare och tidigare premiärminister, som dock formellt inte har någon position i regeringen.

EU-kommissionen har inlett en så kallad rättsstatsgranskning av Polen, som i värsta fall kan straffas genom att tillfälligt förlora sin rösträtt i EU-sammanhang.

Att EU-parlamentet i Strasbourg på tisdagen debatterade tvisten mellan Polens författningsdomstol och landets regering gillades inte alls av EU-parlamentsledamoten Ryszard Legutko från regerande Lag och Rättvisa (PIS).

– Det känns som att vi är med i en absurd teaterpjäs! EU går igenom sin största kris – och ni håller en debatt om Polen? Varför? Jo, för att era politiska allierade har förlorat sin monopolställning i Polen och inte kan anpassa sig till det, fnös Legutko.

EU-kommissionen har gett Polen till den 27 oktober på sig att hantera situationen, framför allt kring författningsdomstolens inskränkta befogenheter. Förste viceordförande Frans Timmermans säger sig vara redo till fortsatt "konstruktiv dialog", men reagerade ändå med rejäl irritation på Legutkos ryande om att kommissionen bara "babblar".

– Domstolsväsendets oberoende är extremt viktigt. Det har inget med politik att göra! Hur kan det komma sig att de styrande i Polen kan välja själv vilka domstolsutslag som ska offentliggöras? fräste Timmermans.

Oenigheten märktes även i Warszawa på tisdagen där EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk mötte premiärminister Beata Szydlo inför veckans EU-toppmöte i Slovakien.

Szydlo vill se reformer och mer makt åt medlemsländerna, men varnas av Tusk.

– Vi behöver ett EU som är stabilt, starkt och så enat som möjligt, sade rådsordföranden enligt AFP.