Fakta: Nya simskollärare rekryteras

I fjol drunknade 13 barn i Sverige, dubbelt så många som föregående år. Barnen var i åldrarna 0–17 år. Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern 1–6 år.

I syfte att utöka sommarsimskolorna med dubbelt så många platser som förra året kraftsamlar Svenska Livräddningssällskapet och Trygg-Hansa för att hitta fler som vill utbilda sig till simlärare.

Målet är att rekrytera 40 nya simlärare. Alla som vill jobba som simlärare i sommar kan söka till utbildningen som börjar nu under våren.

Förhoppningen är att kunna fördubbla antalet barn i årets sommarsimskolor från drygt 20 000 till 40 000 deltagare.

Svenska Livräddningssällskapet ska försöka kartlägga hur många skolor som inte har simning på schemat.

Källa: Svenska Livräddningssällskapet.

Under fjolåret drunknade 13 barn, dubbelt så många som föregående år. Olyckorna skedde utomhus och brist på tillsyn var den vanligaste orsaken bakom dem, enligt Anders Wernesten, ansvarig för vattensäkerhet vid Svenska Livräddningssällskapet. De flesta av barnen som drunknade var pojkar, några av dem var nyanlända.

– Många nyanlända är vana vid att alla vuxna tar ansvar för varandras barn, medan man i Sverige ofta bara tittar till de egna barnen, säger Mona-Lisa Wernesten, utbildningsansvarig vid Svenska Livräddningssällskapet. Generellt har barn i dag sämre kondition än förr vilket gör att det kan ta längre tid att lära sig simma, påpekar hon.

"Har blivit affär"

Numera finns garantisimskolor som erbjuder barn att lära sig simma under en termin. Flera charterbolag lockar också med simundervisning för barnen i poolen på den resort där familjen semestrar.

– Det ligger en fara i att det har blivit en affär i detta. Det finns en föreställning om att barnen kan lära sig simma jättefort. Men det krävs åtminstone fyra terminer för att träna motorik och utveckling, säger Mona-Lisa Wernesten.

Hedvig Mossvall, konceptansvarig vid resebolaget Apollo som erbjuder simskola för barn under semesterresor, betonar att de inte lovar att barnet lär sig simma under resan.

– Men vi erbjuder barnen ett sätt att öva och till exempel komma över vattenskräck, säger hon.

Skolan ansvarig

Enligt läroplanen är det skolans ansvar att lära barnen simma. Från vilken årskurs simundervisningen ska börja är upp till varje skola, men i årskurs sex ska alla elever kunna simma 200 meter, varav 50 på rygg, och ha teorikunskaper i bad- och isvett. De som inte klarar detta får inte godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa.

– Ändå har inte alla skolor simundervisning. Tyvärr finns en stor okunskap och alla rektorer vet inte om detta. De kanske tycker att barnen får göra detta på sin fritid, säger Mona-Lisa Wernesten.

Enligt Anders Wernesten nöjer sig en del skolor med att skicka hem en lapp till föräldrarna med frågan om barnet är simkunnigt.

– Om det sedan används som underlag för betygsättning i idrott är vi ute på hal is, säger han.