Virussjukdomen duvpest har upptäckts hos vilda duvor i Falköping. Eftersom viruset kan orsaka den väldigt smittsamma så kallade newcastlesjukan hos tama fåglar, måste de som håller fjäderfän för kommersiellt bruk hålla sina fåglar inomhus fram till den 10 december, enligt ett beslut från Jordbruksverket.

Beslutet gäller hela Falköpings kommun. Samtidigt rekommenderas alla som håller fåglar att vara noga med hygienreglerna. Bland annat bör fåglarna få foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd, för att förhindra kontakt med vilda fåglar.