Fakta: Dödsolyckor i vägtrafiken

Antalet omkomna under den undersökta perioden år 2016 är något fler än vad de har varit under de senaste åren.

Enligt Transportstyrelsen är medelantalet omkomna under det första halvåret 2012–2015 115 personer. Det innebär att antalet omkomna under januari–juni 2016 är sex procent högre än under samma period de tidigare fyra åren.

– Varje dödsolycka är en tragedi. Det är klart att när man ser det blir man ledsen. Vi vill att det går åt andra hållet för att nå nollvisionen, säger Khabat Amin, statistiker på väg- och järnvägsavdelningen vid Transportstyrelsen, till TT.

Sju av de omkomna var yngre än 20 år och 43 personer var 65 år eller äldre. 79 hade färdats i bil och 13 på motorcykel, fyra på moped och en på fyrhjuling. Sex omkomna var cyklister och 16 var gående.

– Ökningen som vi ser är först och främst bland dem som har råkat ut för en korsningsolycka. Och vi ser att det är lite fler äldre som råkar ut för sådana olyckor.

31 personer omkom i singelolyckor medan 30 omkom i mötesolyckor. Fyra av de omkomna motorcyklisterna och tre av de förolyckade mopedisterna hade kolliderat med ett fordon.

Gemensamt för samtliga omkomna cyklister är att de hade kolliderat med ett motorfordon.

– Det krävs uppmärksamhet från både cyklister och de som kör motorfordon, speciellt i de områden där de kör i samma vägbana. Det är jätteviktigt att båda ser runt omkring sig och inte bara framåt, säger Khabat Amin.

Hans bästa råd för att minimera risken för olyckor i trafiken är att hålla hastigheten och att använda säkerhetsbälte.

– För cyklister är hjälm det bästa skydd som de har, men de behöver också tänka på att se sig omkring och försöka att ha ett samspel med andra trafikanter.