Fakta: Förslag till ny lag i höst

Skrota begreppet våldtäkt. Det kommer regeringens utredare, lagman Mari Heidenborg, att föreslå i höst. Orsaken är att begreppet våldtäkt breddats så mycket att många inte längre vet vad som avsetts. Exempelvis förstår inte alla unga att de blivit våldtagna om det inte förekommit våld.

När den färdiga utredningen lämnas över till regeringen i oktober kommer därför ett av förslagen att vara att "våldtäkt" ersätts med "sexuellt övergrepp" i lagtexten.

Tidigt under utredningen var Mari Heidenborg öppen med att ett så kallat oaktsamhetsrekvisit och en skrivning om samtycke skulle höra till de framtida förslagen.

Men enligt utredaren kommer de bevissvårigheter som finns i sexualbrottsmål i dag att bestå, även om lagen ändras.

Fakta: Sexualbrott i Sverige

Fler än 18 000 sexualbrott anmäldes 2015

Runt en tredjedel av dem var våldtäkter.

Drygt 6 100 våldtäktsbrott handlades av den svenska rättsapparaten 2015. Bara 14 procent av dem ledde till fällande dom.

96 procent av våldtäktsoffren var kvinnor och 98 procent av de misstänkta var män.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Fakta: Anmälningar under festivaler

Putte i Parken, Karstad, 30 juni–2 juli: 36 sexuella ofredanden

Bråvallafestivalen, Norrköping, 30 juni–2 juli, fem våldtäkter och 15-tal sexuella ofredanden

Peace & Love, Borlänge, 7–9 juli, en våldtäkt, ett våldtäktsförsök och åtta sexuella ofredanden

Källa: Polisen

Festivalsommaren har bara börjat och polisrapporterna är dystra. I samband med Bråvallafestivalen i Norrköping, Putte i parken i Karlstad och Peace & Love i Borlänge har totalt omkring 60 sexuella ofredanden, fem våldtäkter och ett våldtäktsförsök anmälts.

Polisen i Borlänge, Norrköping och Karlstad anser att antalet anmälda övergrepp på festivaler har ökat i år.

– Det har inte varit någon stor omfattning tidigare men nu har det varit enormt, säger Leif Nyström, förundersökningsledare vid polisen i Värmland, till TT.

Polisen kan dock inte säga om antalet brott har ökat eller om fler väljer att anmäla.

Krav på åtgärder

Redan innan den gångna helgens Peace & Love-festival uppmanade politiker, bland andra inrikesminister Anders Ygeman (S), arrangörerna att göra mer.

– Då undrar jag vad han menar med det, säger Niclas Lagerstam, arrangör bakom Putte i Parken-festivalerna.

– Skolor och bibliotek, ska man slå igen dem också då eftersom det förekommer sexuella trakasserier där? Det här är inte ett festivalproblem utan ett samhällsproblem. Vi har arbetat med att få tjejer att våga anmäla om det händer någonting. Det tror jag att allt fler tjejer gör nu och det är bra, säger han.

Flera festivaler har stärkt övervakningen och inför Kulturkalaset i Göteborg har arrangörerna berättat att de överväger att införa så kallade trygga zoner där enbart kvinnor får vistas.

Samtycke het fråga

Moderatledaren Anna Kinberg Batra föreslog i helgen skärpta straff för sexuellt ofredande. Övergreppen har också på nytt fått flera att framföra krav på en så kallad samtyckeslagstiftning.

I höst presenteras en utredning av sexualbrottslagstiftningen. Utredaren har redan aviserat att en samtyckeslagstiftning kommer att höra till förslagen.

– En samtyckeslag skulle inte förändra någonting för det som skett på de här festivalerna. Det är ganska självklart att när en kille ger sig på en tjej bakifrån så handlar det inte om samtycke, säger Bengt Ivarsson, ordförande för Advokatsamfundet.

Han är kritisk till att ändra lagen för det symboliska värdet utan tycker det är bättre att försöka ändra ungdomars attityder, till exempel i skolan.

Annan åsikt

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, delar inte hans synpunkter.

– Lagstiftningen är till för att ge rätt signaler. Tillsammans med informationskampanjer kan det förhoppningsvis leda till att vi får färre sexualbrott, som vi fick med barnaga, säger hon.

Lena Berg är kurator på en ungdomsmottagning i Stockholm. Hon tror att en lag som förutsätter samtycke kan vara till hjälp när det handlar om att förändra attityder.

– Utifrån min kliniska erfarenhet tänker jag att det vore på sin plats att man har koll på att båda vill. Lust är en färskvara. En person kan vilja ena sekunden, nästa sekund är det över, säger hon.

– Vi måste börja med samtal tidigt för att få till en attitydförändring.