Fakta e-cigaretter

E-cigaretter består vanligtvis av en metallhylsa med en kammare som kan laddas med en vätska eller en ampull. Vätskan innehåller ofta propylenglykol, med eller utan glycerol och smakämnen. Den innehåller också ofta nikotin i olika halter.

När man använder e-cigaretten värms vätskan upp med hjälp av ström från ett batteri och en form av vätskedroppar (aerosol) bildas. Vätskedropparna andas in. Nikotinet tas upp i munnen och lungorna och går ut i blodomloppet.

Källa: Läkemedelsverket

Det nya tobaksproduktsdirektivet

Ett nytt tobaksproduktsdirektiv som omfattar nikotinvätskor till e-cigaretter antogs av EU-parlamentet i februari 2014. Tobaksdirektivet har trätt i kraft och det ska införlivas i svensk lagstiftning 2016. Nikotinvätskor som medlemsstaterna bedömer ska godkännas enligt läkemedelsdirektivet omfattas inte.

Läkemedelverket har tidigare förbjudit försäljning av e-cigaretter i Sverige och vill att de ska klassas som nikotinläkemedel. Just prövar förvaltningsdomstolen fallet och under  tiden är försäljlningen laglig. 

I Sverige har regeringen 2014 tillsatt en utredning som kommer att utreda bland annat hur e-cigaretterna ska behandlas i vårt land. Utredningen publicerade sitt delbetänkande i februari 2015. Utredningens uppdrag i övrigt ska redovisas senast den 1 mars 2016.

Källa: Läkemedelsverket

Det var den 29 juli som 23-årige James från Georgia, USA, gick ut för att ta en snabb rökpaus på jobbet, rapporterar Fox 5 Atlanta.

– Det hade lugnat ner sig så jag gick ut en stund som jag brukar. I nästa ögonblick exploderade cigaretten och jag fick åka i ambulans till sjukhuset, det är det sista jag minns, säger han till Fox 5 Atlanta.

James skador var så pass allvarliga att han fick flygas i helikopter till brännskadeavdelningen på Alabama University. Flammorna från e-cigaretten hade gett honom första gradens brännskador i ansikte och bröst samt en fraktur i fingret och nacken.

– Hans framtand trycktes upp i tandköttet och skadade undertänderna rejält, säger han mamma Beth.

Hon är chockad över att en e-cigarett kunnat orsaka så allvarliga skador.

– Att se honom gå igenom detta var otroligt tufft, säger Beth. Sex veckor efter olyckan kan James fortfarande inte äta fast föda utan lever på en vätskediet.

►LÄS MER: Chris, 18, rökte vattenpipa – var nära att dö av förgiftning

Enligt läkarna kommer det att dröja innan han återhämtar sig från olyckan.

– Jag är glad över att jag lever, säger James.

Läkemedelsverket och Giftinformationscentralen har inte fått in några inrapporterade fall i Sverige där e-cigaretter gått sönder eller exploderat.

– Däremot har vi fall av förgiftningar där brukare fått i sig för mycket nikotin genom överanvändning av e-cigaretten. Men även incidenter med barn som lyckats få i sig nikotinvätskan som är avsedd för påfyllning av e-cigaretten , säger apotekaren Mikael Julin på Giftinformationscentralen.

I lindriga fall av nikotinförgiftningar kan man bland annat drabbas av yrsel, kräkningar, svettningar och hjärtklappningar. Allvarligare symptom kan leda till förvirring, svaghet, blodtrycksfall, kramper och andningsdepression.

LÄS MER: Lauren, 27, förgiftades av tampong – tvingades amputera benet