Om undersökningen

Undersökningen är gjord efter att resultatet från Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet stod klart. En slumpmässigt utvald webbpanel på 1012 personer har under perioden 24-26 juni svarat på frågor som TSN Sifo ställt på uppdrag av SVT Nyheter.

TNS Sifo har på uppdrag av SVT frågat cirka 1000 svenskar om deras syn på EU efter att det stod klart att Storbritannien röstat för att gå ur EU. 

Om Sverige skulle ha en ny folkomröstning om EU-medlemskapet idag, skulle 52 procent ha röstat ja för fortsatt medlemskap medan 31 procent skulle ha röstat nej. 

På frågan om även Sverige borde ordna en ny folkomröstning om EU-medlemskapet idag svarade 30 procent ja medan 56 procent inte ville ha en ny folkomröstning. Samtidigt tycker 52 procent av de tillfrågade att saker i EU är på väg åt fel håll och endast 14 procent tycker att EU är på väg åt rätt håll.

►LÄS MER:  Londonresenärer och nätshoppare – vinnare på brexit

Enligt undersökningen är stödet för EU störst i åldersgruppen 65+. Om det i dag skulle bli en ny folkomröstning om EU-medlemskapet skulle 65 procent i åldersgruppen 65+ rösta ja.

I Stockholm och Malmö är stödet för EU störst. Där skulle flest rösta för fortsatt medlemskap i EU samt att de flesta tycker Sverige tjänat på att vara med i EU.

Undersökningen visade också att stödet för EU är störst bland centerpartister och lägst bland sverigedemokrater. Sju av tio sverigedemokrater vill ha en ny folkomröstning om EU-medlemskapet och 67 procent av SD-väljarna skulle rösta nej till fortsatt medlemskap i EU om det vore val idag.

►LÄS MER:  Experten: Så påverkar Brexit dina sparpengar