Det här är lex Sarah:

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska:

  • ... anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten.
  • ... den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål.
  • ... den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Källa: Socialstyrelsen. 

 

Det var under gårdagen som Metro och flera andra medier skrev om att synskadade Irma, 97, åt en möglig smörgås medan en undersköterska på hemtjänsten satt bredvid henne utan att ingripa. 

Nu har hemtjänstföretaget Gertrud Care anmält händelsen enligt lex Sarah.

– Vi gör det här som en naturlig uppföljning enligt de rutiner som vi har i företaget. När vi satt tillsammans med verksamhetschefen och ledningsgruppen så tog vi ett beslut om att vi gör en lex Sarah-utredning för att det ska bli tydligt vad som har hänt från start till slut, säger Gertrud Weiselblad, vd på företaget.

LÄS MER: "Irma åt möglig smörgås – hemtjänsten ingrep inte"

​Om man hittar allvarliga fel så ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Annars läggs ärendet ner.

Samtidigt har företaget mottagit flera hot i samband med att händelsen blev uppmärksammad.

– Jag tycker att det har blivit en storm i ett vattenglas bland många kommentarer på sociala medier. Det som är viktigt att veta är att den anhörige har en version och vi har en annan och den står vi kvar vid. Vi har utsatts för hot via Facebook, mejl och telefon. Vi håller nu på att göra en sammanställning för att lämna över det materialet till polisen.

LÄS MER: "Svårare för äldre att få boendeplats"

Det var när Jonas Hillerström, en anhörig till Irma, skulle hämta henne som han såg henne äta den smörgåsen medan medarbetaren på hemtjänsten satt bredvid. 

– Jag frågade henne varför hon inte tagit bort den, men jag möttes bara av en frågande blick och hon svarade att Irma ville äta den. Då sa jag att det spelar väl ingen roll, smörgåsen är alldeles möglig och brödmögel är ju giftigt. Hon sa bara något i stil med att vårdtagarna har rättigheter, har Jonas Hillerström sagt till Metro.