Fakta: Om lärarassistenter

Januari 2016:

Universitetskanslersämbetet skriver i en analys att lärarbristen inte löses enbart med utbyggda lärarutbildningar och högre löner. Lösningar som att frigöra lärarna från administration måste utredas.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet föreslår att lärarassistenter införs som ny yrkeskategori.

Mars 2016:

Moderaterna vill satsa 200 miljoner kronor per år på att införa lärarassistenter i skolan, skriver partiledaren Anna Kinberg Batra på DN Debatt.

Utspelet välkomnas av utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Han påpekar att regeringen avsatt pengar till mer personal på lågstadiet.

April 2016:

Utredningen om utbildning för nyanlända föreslår i sitt betänkande att behovet av lärarassistenter utreds vidare och att en nationell utbildning till lärarassistent bör övervägas.

Maj 2016:

Nationella samlingen för läraryrket enig om att mer tid för lärare ska prioriteras. Regeringen förbereder förslag om hur den stödjer huvudmän som vill anställa lärarassistenter.

Juli-augusti 2016:

SKL, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för fram till regeringen att arbetssökande kan ges subventionerade anställningar i skolan. Regeringen är av samma åsikt.

Augusti 2016:

Munka, Storumans och Östra Grevie folkhögskolor startar var sin utbildning till lärarassistent.

Källor: TT, DN Debatt, SvD Brännpunkt, SOU 2016:35 med flera

För bara något år sedan nämndes inte lärarassistenter i skoldebatten. Men när ingen ser en ände på lärarbristen, och de befintliga lärarna måste användas smartast möjligt, har lärarassistenter lyfts fram som en nyckelgrupp av både fack och politiker.

Ett okänt antal skolor har redan rekryterat. Av platsannonser framgår att vissa vill ha hjälp med kopiering och beställningar, andra vill att lärarassistenterna ska arbeta nära eleverna och kunna rycka in som lärarvikarie. Behoven skiftar alltså. De båda lärarfacken, som var först ut med att lansera den nya yrkesgruppen, har tryckt på att lärarna främst behöver administrativ avlastning.

Först ut

Några folkhögskolor har fångat upp intresset och rullat igång var sin utbildning. Östra Grevie folkhögskola i södra Skåne är en av dem.

– Det finns ju ett skriande behov i skolorna av fler vuxna. Tar inte regering, riksdag och skolmyndigheter initiativ till att utbilda lärarassistenter så gör vi det, säger utbildningsledare Stina Svensson.

Skolan har nu 23 elever som under två terminer utbildas i bland annat socialpsykologi och konflikthantering, för att kunna fungera som stöd både i klassrum och på skolgård.

På fötterna

Heléne Bramell, 45-årig civilingenjör från Anderslöv, är en av de blivande lärarassistenterna. Efter många år i IT-branschen kände hon att det var dags att byta miljö.

– Jag vill arbeta med något viktigt, där jag kan göra skillnad. Och det har man ju förstått att det är panik i skolvärlden när det inte finns lärare att tillgå, säger hon.

Flera av hennes bekanta har frågat varför hon lägger ett år på utbildning när det inte finns några formella kunskapskrav på en lärarassistent.

– Jag vill ha mer på fötterna innan jag går ut i en skola. Nu har jag hittat en intensiv yrkesutbildning som ger mig verktyg för att klara av rollen. Det hjälper skolorna också att veta vad de får, säger Heléne Bramell.

Pilotkommun

Även folkhögskolorna i Munka Ljungby och Storuman har börjat utbilda lärarassistenter. Och fler utbildningar planeras. Två företag, i Botkyrka och Linköping, har ansökt om att få starta utbildningar inom yrkeshögskolans ram.

Om det blir ja kommer Stockholms stad att ta emot studenter på praktik.

– Vi är gärna pilotkommun. Samtidigt vill vi se vad regeringen landar i. Antingen får den avfärda idén med lärarassistenter, eller bestämma sig för hur en sådan yrkesroll ska se ut och vilka vägar man kan ha till yrket, säger Astrid Gadman, personalchef vid utbildningsförvaltningen.

Tanken på en nationell utbildning till lärarassistent har väckts. Förslaget lades fram till regeringen i en utredning i våras och regeringen inväntar nu reaktionerna i remissvaren.

– Jag är absolut inte främmande för tanken på en nationell utbildning. Men det återstår en del arbete innan vi kommer med förslag om vi ska göra något, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

Hon betonar att det finns inga som helst hinder för att skolor anställer lärarassistenter utifrån sina behov.

– Men när vi har så stor lärarbrist och ett nationellt intresse av att stärka läraryrket är det befogat att regeringen hjälper till. Och den hjälpen tar vi fram genom diskussioner med lärarfacken, kommuner och friskolor.