Fakta: Ekologisk mat

Konstgödsel och syntetisk framställda bekämpningsmedel får inte användas.

Foder till djuren skall vara ekologiskt och till största delen odlat på gården.

Djuren skall få vistas utomhus och få utlopp för sitt naturliga beteende.

Läkemedel till djur måste användas med försiktighet.

Genmodifiering och strålning är inte tillåtet.

Källa: Livsmedelsverket

Fakta: Nytt regelverk

Det nya regelverket kommer att rikta sig direkt mot restauranger, kaféer, skolkök, sjukhuskök och cateringföretag.

Hela maträtter skall kunna märkas som ekologiska.

Man skall kunna se hur ekologiskt köket är i sin helhet.

För att en rätt eller kaka skall få kallas ekologisk måste alla ingredienser vara ekologiska.

Alla tillsatser och processhjälpmedel måste också vara ekologiska.

Köken skall kunna visa för inspektörerna att märkningen stämmer.

Källa: Livsmedelsverket.

Det saknas i dag nationella regler för hur restauranger, kaféer och storkök skall förhålla sig till ekologiska produkter, det hävdar iallafall Livsmedelsverket. Något som skapat förvirring och dessutom innebär att eventuella påståenden inte kan kontrolleras av livsmedelsinspektörerna.

– Vi ser redan i dag att många restauranger skriver ut att det är ekologiskt, och det kanske stämmer, men det vet vi inte. Våra inspektörer har ingenting att kontrollera emot, så nu ser vi till att styra upp det här, säger Lena Wallin, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Men de regler kring ekologiska livsmedel som finns redan i dag räcker gott och väl hävdar branschorganisationen Visita, som menar att ytterligare förordningar istället kan få rakt motsatt effekt.

– De här föreslagna reglerna skulle innebära en belastning som riskerar att hämma användandet av ekologiska ingredienser, säger Anna Sandborgh, jurist på Visita.

Förslaget från livsmedelsverket ligger nu ute på remiss, och kommer om allt går i lås införas redan vid årsskiftet.