Flera nyheter för privatekonomin 2016

• Tjänar man över 50 000 kronor i månaden så kommer man att betala högre skatt till följd av avtrappningen av jobbskatteavdraget. Tjänar man över 125 000 kronor i månaden så ges inget jobbskatteavdrag.

• Skatten på bensin och diesel höjs.

• Skatten på inkomst från pension upp till 20 000 kronor i månaden sänks. Har man en pension på 10 000 kronor i månaden så får man den största skattesänkningen som i slutändan leder till 270 kronor mer att leva på i månaden.

• RUT och ROT förändras. Taket i RUT sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor per person och år. Subventionsgraden i ROT sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.

Källa: Swedbank

Den största förändringen under 2016 kommer de som är arbetslösa att märka. Taket i arbetslöshetsförsäkringen höjdes till 25 000 kronor per månad i september vilket i slutändan leder till ungefär 3 000 mer kronor över i månaden.

Men det är inte bara arbetslösa som kommer att få mer pengar över under det kommande året. Enligt Swedbanks analys av privatekonomin så kommer i stort sett alla typer av hushåll få det bättre.
 

►LÄS MER: Så påverkas du av budgeten


En av de stora anledningarna är att inflationen är låg och att man kommer att ligga kvar på samma levnadskostnader, samtidigt som man räknar med en löneutveckling på ungefär 3 procent.

– Då kan man konstatera, vad som för mig kom som en liten överraskning, att i stort sett samtliga hushåll får det bättre 2016. Det är inte alltid som alla hushållen får det bättre, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

För ensamstående föräldrar med underhållsstöd så höjs stödet med 300 kronor per barn och månad vilket också leder till mer pengar över i slutändan.
 

►LÄS MER: Ta kontroll över framtidens ekonomi


– Det som är bra förutom att folk får mer pengar i plånboken är att man kan utgå från att det kommer att leda till en ökad privat konsumtion, och den ökade privata konsumtionen kommer att bidra till en ökad tillväxt i svensk ekonomi, säger Arturo Arques.