Den frågan brottas Maria Gullquist, rektor på Centralskolan i Åtvidaberg, med sedan ett barn på skolan drabbats av elöverkänslighet, skriver Dagens Medicin.

– Vi har bytt ut lysrör, telefoner, fixat kabelanslutning i stället för trådlösa nätverk i klassrummet, men hur långt ska vi sträcka oss? Det kommer ju alltid nya grejer, säger Maria Gullquist.

Maria Gullquist har varit i kontakt med ett flertal myndigheter utan att få svar på frågan hur skolan bäst bör agera.

Enligt Skolinspektionen är det skolans skyldighet att utreda och vidta åtgärder – oavsett vad en elevs mående eller problematik bottnar i. Det säger Hanna Kindén, enhetschef på myndigheten, till tidningen.

Men varken Socialstyrelsen eller andra myndigheter godkänner elöverkänslighet som diagnos. Fredrik Haux, utredare på Folkhälsomyndigheten, ser därför problem när skolor elsanerar.

– Om man åtgärdar saker blint kan man göra jättemycket fel och det kostar mycket skattepengar, säger han.

Han lovar dock att bjuda in Skolinspektionen för att diskutera "evidens och vetenskap" med myndigheten. Tills vidare får Maria Gullquist fortsätta att treva sig fram.

– Jag vill veta vad som gäller om det kommer ett sådant här fall igen, säger hon.