Fakta: Så eldar du säkert

Elda alltid med ren och torr ved

Elda högst tre till fem vedträn per timme och inte längre än tre till fyra timmar per gång

Lägg askan i en plåthink med lock efter eldningen och förvara på ett obrännbart underlag, till exempel stenplattor utomhus.

Ha minst en brandvarnare per varningsplan och kom ihåg att testa varnarna regelbundet.

Källa: Länsförsäkringar

– Man kan konstatera att det finns en risk för överhettning om man eldar med för mycket ved. Det ska högst vara två till tre kilo ved i timmen, säger Björn Björkman, Brandskyddsföreningens expert på eldstäder och skorstenar.

Ett annat misstag är att det eldas för länge utan uppehåll.

– Det måste hinna svalna.

En bra investering enligt Björkman är en rökgastermometer och man bör inte elda så att det blir en högre rökgastemperatur än 350 grader.

Att ta hand om askan ordentligt är ett annat bra tips. Den kan vara farlig i flera dagar efter en brasa.

– Det finns ett antal bränder som beror på att folk tror att den är kall och ställer den i en papperskasse ute på verandan. Och sedan börjar kassen brinna.

I stället ska askan läggas i en plåthink som ställs på ett obrännbart underlag.

Björn Björkman säger samtidigt att i förhållande till antalet eldstäder i landet så sjunker antalet eldstadsrelaterade bränder. Under 2005 var det närmare 1 600 eldstadsrelaterade bränder medan det var drygt 1 200 sådana bränder under 2013.