– De flesta har erfarenheten att plötsligt så bara lossnar det.

Psykologen Kristina Borgström har studerat språkutvecklingen hos småbarn. Föräldrar till fåordiga tvååringar bör ha is i magen och inte jämföra så mycket med andra barn – de individuella skillnaderna är stora.

Fakta: Först ljud, sedan betydelse

Kristina Borgström mötte ett 70-tal barn vid 20 och 24 månaders ålder. På den tiden tredubblades i snitt deras ordförråd, men de individuella skillnaderna var stora.

Genom att studera en elektrofysiologisk komponent som kallas N400 kunde hon följa det blixtsnabba förloppet i hjärnan då barnen bearbetade ord, först själva ljudet och sedan betydelsen. Samma objekt visades för barnet flera gånger. N400-utslaget blir större för ett nytt ord än för ett välbekant.

Källa: Lunds universitet, Frontiers in Psychology (6) och Brain & Language (149)

Barnet får ett nytt ord presenterat för sig – och efter 400 millisekunder börjar hjärnan bearbeta ordets betydelse. I Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet har psykologen Kristina Borgström studerat den blixtsnabba processen hos ett 70-tal småbarn, dels vid 20 månaders ålder och dels kring tvåårsdagen fyra månader senare.

Under den tiden tredubblas barnens ordförråd. Men det finns stora individuella skillnader.

– Vissa kan bara några få ord, andra kan flera hundra, säger hon.

Påhittade ord

Med elektrodmössa mättes den elektriska aktiviteten i hjärnan när barnen fick titta på bilder och samtidigt höra orden på det de såg – både på sådant de kände igen sedan tidigare och nya, påhittade objekt och ord.

Vid 24 månader kunde barnen lära sig de nya orden trots den mycket korta tid de fick höra dem i experimentet, en stor förbättring jämfört med fyra månader tidigare. Inte oväntat kunde barnen med störst ordförråd snabbast lära sig nya ord, vilket också avspeglades i amplitudkurvorna på laboratoriet.

– Det kan låta självklart, men det intressanta är att se hur den väldigt tydliga skillnaden utåt sett, det vill säga hur många ord barnet kan säga, återspeglas i subtila skillnader i hur hjärnan bearbetar de här sakerna, säger Kristina Borgström.

Fokus på formen

Undersökningen visade också att barnen var olika mycket fokuserade på objektens form. När barnen bara fick se silhuetter utan detaljer hade de med störst ordförråd lättare att förstå vad de såg än barnen med mindre ordförråd.

– Barn som fäster mer uppmärksamhet vid formen har lättare för att lära sig nya ord.

Ett gott råd till föräldrar till fåordiga tvååringar är att ha is i magen. Det är normalt att barn är väldigt olika och det tycker Kristina Borgström att de föräldrar hon mötte verkade medvetna om.

– De flesta har erfarenheten att plötsligt så bara lossnar det.

Barnen i undersökningen ska följas upp vid sex års ålder för att se om skillnaderna som kan mätas i tvåårsåldern säger något om den framtida språkutvecklingen.