Fakta: Gymnasieprogram och IB

Gymnasieskolan är uppdelad i 18 olika nationella program, yrkesprogram och högskoleförberedande program. Dessutom finns fem introduktionsprogram.

IB-programmet och de nationella idrottsutbildningarna klassas som övriga program.

IB-programmet, International Baccalaureate, är ett tvåårigt gymnasieprogram. Men enligt svensk lagstiftning ska gymnasieutbildningar omfattas av minst tre års studier, varför ett förberedande år ges. Utbildning sker vid sidan av den reguljära gymnasieskolan.

Källa: Skolverket

En 18-årig elev på en gymnasieskola i Lund har anmält en anställd på skolan för kränkning. Men han får ingen hjälp, varken av skolan eller av några myndigheter. Anledningen är att hans utbildning inte omfattas av skollagen, skriver Svenska Dagbladet.

Eleven läser, tillsammans med 2 936 andra elever runt om i Sverige, International baccalaureate, det så kallade IB-programmet. Programmet som har sitt huvudsäte i Schweiz finns på 25 kommunala gymnasieskolor i Sverige och är ett program som enligt dem själva ska ge goda förkunskaper inför framtida akademiska studier. Men det många inte vet är att utbildningen inte omfattas av samma regler och lagar som andra utbildningar, till exempel den delen som ska motverka kränkande behandling av barn och elever.

Tar ärendet till regeringen

Skolverket har inte tidigare uppmärksammats på detta men säger nu att man ska ta ärendet vidare till regeringen:

– Det är väldigt allvarligt. Både att många skolor inte känner till detta men också att elever kan komma i kläm, säger Anna Sundborg, jurist på Skolverket, till SvD.

Men Martin Roth, biträdande rektor vid IB-programmet i Malmö menar att uppgifterna inte stämmer.

– Det är mycket förvånande att Skolverket har gjort den här tolkningen, säger han till TT.

"Har samma skydd"

TT: Men skolverket måste väl veta om eleverna på IB-programmet omfattas av skollagen eller inte?

– Ja det är det som är så märkligt. Eleverna har samma skydd som alla andra.

Roth vänder sig även mot Skolinspektionens uttalande att IB-programmet inte omfattas av skolväsendet.

– Man undrar ju om det skett någon svängning de senaste åren fast inte skollagen förändrats, säger han.