– Man vill ha koll och svarar så fort någon frågar något på Facebook eller Instagram. På lektionen sitter alla med sina mobiler.

Evelina Milerud, 19 år, elev vid YBC-gymnasiet i Nacka utanför Stockholm.

Fakta: Ny nationell strategi

Skolverket lämnade den 4 april ett förslag på nationell strategi till regeringen för hur skolor bäst ska ta vara på den digitala utvecklingen. Strategin gäller obligatorisk skola, förskoleklass och fritidshem.

En motsvarande strategi för gymnasieskolan och skolor för vuxna lämnas till regeringen den 29 april.

Syftet är att skolorna ska använda digitaliseringen till att förbättra undervisningen.

Enligt förslaget ska lärare få tillgång till IT-verktyg inom tre år. Alla elever inom den obligatoriska grundskolan ska få eget digitalt verktyg inom tre år.

Förslag till förändring av läroplaner anpassade till denna strategi presenteras av Skolverket den 30 juni i år.

År 2022 bedömer Skolverket att elever och lärare på skolorna ska ha likvärdiga förutsättningar när det gäller digitaliseringen.

Källa: Skolverket

Enligt rapporten uppger 28 procent av gymnasieeleverna att de blir störda av att de själva använder sociala medier, sms och smarta mobiler under lektionstid. 16 procent blir störda av andras användning. Bland de yngre eleverna är motsvarande siffra 14 procent.

– Det är viktigt att ha studiero och ordning i klassrummet. Skolan bör ha en gemensam strategi för digitala verktyg, säger Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd vid Skolverket, till TT.

Skolorna behöver inte ha samma strategi, men en gemensam för varje skola. Det är viktigt att inte den enskilda läraren får bära hela arbetet, tycker hon.

"Vill ha koll"

19-åriga Evelina Milerud, som går på gymnasiet Young Business Creatives i Nacka öster om Stockholm, medger att hon kan störas av sitt eget surfande på Facebook eller Instagram på lektionstid:

– Man vill ha koll och svarar så fort någon frågar något på sociala medier. På lektionen sitter alla med sina mobiler.

Evelina Milerud är positiv till Skolverkets förslag om att varje skola ska ha en gemensam strategi för hur de digitala medierna ska användas på lektion. Men Kari Maliniemi, lärare på samma skola, befarar att en sådan strategi skulle beröva lärarna frihet att själv avgöra vad som passar för dem och deras klass.

– Jag hindrar mobilsurfande som stör undervisningen. Men de digitala verktygen är en del av vår verklighet nu och eleverna behöver lära sig att hantera dem, säger han.

Jämlik tillgång

Trots att datorerna och surfplattorna blir fler i skolorna upplever eleverna inte att deras IT-kompetens har blivit bättre, visar Skolverkets IT-uppföljning. Samtidigt uppger lärarna att de behöver mer kompetens på området.

Tillgången till IT skiljer sig också bland elever. Skolverket föreslår därför att alla lärare ska ha tillgång till IT-verktyg inom två år och att alla elever i den obligatoriska grundskolan ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg inom tre år.

Bo Jansson, ordförande i Lärarnas riksförbund, välkomnar förslaget men säger att statlig finansiering krävs för kommuner med svaga förutsättningar.

Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin ryms satsningarna som förslaget innebär inom de finansiella satsningar regeringen gör på skolans område.

– Skolverkets förslag kommer att bli verklighet, vi ska se över varje del av det nu, säger han till TT.