Diskriminering av romer i Sverige

Övergrepp mot romer i form av fördrivning, tvångsförflyttning, näringsförbud, invandringsförbud och tvångssterilisering har förekommit under århundraden.

Sedan 1970-talet har staten fört dialog och samverkat med romska företrädare i syfte att förbättra situationen för romer i Sverige. Trots detta är diskriminering och utanförskap fortfarande en verklighet för många romer.

De svårigheter många romer möter är omfattande, trots de åtgärder som genomförs för att förbättra situationen. Romer som grupp är särskilt utsatta för diskriminering; det råder ojämlikhet mellan romer och den övriga befolkningen inom så gott som alla livets centrala områden, såsom i skolan, i yrkeslivet, på fritiden och på bostadsmarknaden.

Källor: Diskrimineringsombudsmannen och Delegationen för romska frågor.

Unga Romer Gotland vill förebygga diskriminering och fördomar mot romer. För att lyckas med det använder de sig av något som de uppfattar saknas i samhället: Kunskap.

– Det har funnits romer i Sverige i 500 år, men trots det är det få som har kunskap om oss. Folk vet inte vad romer är, säger Elin Ahlström Taikon och fortsätter:

– Okunskapen har länge varit hög, men på senare tid har fördomarna spridits ännu mer när det har kommit många fattiga romer från Rumänien.

Organisationen är en nystartad lokal avdelning av rikstäckande Unga Romer. De har kommit igång bra och har redan börjat föreläsa.

– Vi har varit på en ungdomsgård och ett evenemang via kyrkan. Vi siktar självklart på att sprida oss så mycket som möjligt och vill besöka skolor också.

LÄS MER: Hatet mot romer den sista accepterade rasismen i Europa

Hittills har Elin och Unga Romer Gotland enbart fått positiv respons. Folk ringer och berömmer deras arbete.

– När människor ser och hör oss i media och på föreläsningar får vi många glada samtal. De säger att de tycker att vårt arbete gör skillnad, säger Elin Ahlström Taikon.

För sitt arbete har hon nu fått chansen att prisas. Hon är nominerad till försäkringsbolagets If:s stipendium säkerhetsnålen som årligen delas ut till en ung eldsjäl som hjälper andra unga och utsatta människor i Sverige. Summan är 50 000 kronor.

– Det känns så klart jättebra och det skulle betyda jättemycket för vår verksamhet, säger hon.

Vad ska du göra med pengarna om du vinner?

– Vi har många olika alternativ, men vi vill till exempel starta olika studiecirklar, säger Elin Ahlström Taikon.

LÄS MER: Romer nekades att köpa kaffe – Max bekräftar händelsen