Det här är Downs syndrom

Downs syndrom är en utvecklingsstörning av varierande grad. Den beror på ett kromosomalt tillstånd kallat trisomi 21. 

I människans celler finns en komplett uppsättning arvsanlag. Arvsanlagen, vårt individuella DNA, finns samlade i våra 46 kromosomer, som i sin tur finns inne i cellens kärna.

I vissa fall när cellerna delar sig kan ett barn födas med tre kromosomer av nummer 21 istället för två. Detta kromosomala tillstånd kallas trisomi 21. Den extra kromosomen påverkar hjärnans utveckling, men även en rad andra organ.

Orsaken är inte känd, men man vet att sannolikheten att få ett barn med Downs syndrom ökar i takt med mammans ålder. Cirka två procent av dem med Downs syndrom har en ärftlighetsfaktor.

Källa: 1177 Vårdguiden

Internationella Downs syndrom-dagen

Internationella Downs Syndrom-dagen firas den 21 mars varje år. Dagen uppmärksammas genom att man bär olika sockar/strumpor, för att visa att olika är bra.

FN deklarerade den 21 mars som Downs syndrom-dagen 2011.

När Elliot föddes fick hans föräldrar Anna Bank och Andreas Bergström reda på att han hade Downs syndrom. Men det var en helt annan sak som låg i fokus.

– Han föddes också med pulmonell hypertension som gjorde att han hade svårt att syresätta sig. Han kunde dö. Så att han hade Downs syndrom var långt ner på listan. Det var inget krossande besked, utan något vi fick ta senare, säger Anna Bank.

Elliot överlevde. I dag, fyra år senare, går han på förskolan tillsammans med massa andra barn som inte har syndromet. Enligt Anna Bank har det varit till fördel för både Elliot och hans kamrater.

– Det funkar hur bra som helst, Elliot är sjukt peppad. De andra barnen accepterar honom för den han är och får chansen att reflektera över människors olikheter. Det är bra för deras människosyn, säger Anna Bank.

LÄS MER: Barn med Downs syndrom har också rätt att finnas

I dag, den 21 mars, är det den internationella Downs syndrom-dagen. Anna Bank tycker det är viktigt att syndromet uppmärksammas, men menar att det är synd att det ska behövas.

– Vi har det bra, men vardagen skulle vara lättare om det fanns en större acceptans. Det kan göra ont när folk stirrar på oss och det är då vi känner oss annorlunda, säger hon, och fortsätter:

– I den bästa av världar hade vi inte behövt ha några speciella dagar för saker. Det gäller inte bara Downs syndrom-dagen, utan internationella kvinnodagen också till exempel. Hade alla fått vara med i samhället på samma villkor hade dagarna inte behövts.

LÄS MER: Därför har alla i ditt flöde på sig omaka strumpor i dag 

I dagsläget upplever Anna Bank att medvetenheten generellt sett är låg. Många människor har missuppfattningar om vad Downs syndrom innebär vilket Anna Bank menar kan leda till att fler väljer att göra abort när de märker att fostret har syndromet.

– Folk vet inte vad det innebär och man är rädd för det man inte vet om. Det är därför fler behöver få information om vad Downs syndrom egentligen är. Det leder till mer öppenhet och acceptans, säger Anna Bank.