Elva personer skadades i samband med ett kemiskt utsläpp på forskningscentret Sci Life Lab, som tillhör Karolinska institutet i Solna.

Runt femhundra anställda fick lämna lokalerna och hela byggnaden var avspärrad till 15-tiden.

– En okänd person har spillt ut eller kastat ämnet i en papperskorg i en städvagn. En städare har sedan fört med sig ämnet i lokalen, säger Albin Näverberg, presstalesman vid polisen.

De skadade personerna drabbades av yrsel och ansiktsdomningar, men städaren skadades värst, enligt Albin Näverberg.

Det kemiska ämnet uppges vara toluen, som i koncentrerade former utgör en brand- och explosionsfara.

– Vi anser inte att det finns någon explosionsrisk eller fara för allmänheten, säger Jonas Fröjmark, ledningsförman vid Storstockholms ledningscentral.

Det finns i nuläget ingen brottsrubricering eller misstanke om brott.