Vart tjugonde hushåll fick under förra året ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag). Totalt betalade kommunerna ut över 10 miljarder kronor, vilket är ungefär lika mycket som året innan, enligt Socialstyrelsen.

I snitt varade utbetalningarna i 6,5 månader. Ensamstående män utan barn är vanligaste mottagaren.

Skillnaderna är stora mellan olika kommuner. I exempelvis Eskilstuna, Malmö och Filipstad fick cirka 10 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd. I Danderyd och Vellinge var andelen mindre än 1 procent.